Praktiski paraugi un formas mazā biznesa vadībai

Paraugi un formas, kas noderīgas mazā biznesa ikdienas vadīšanai un uzņēmuma attīstīšanai