Aizdevums uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu un investīciju finansēšanai

Pielāgots aizdevums uzņēmumiem, kuriem ir nepieciešams kapitāls apgrozāmo līdzekļu vai investīciju finansēšanai līdz EUR 2,000,000
Vēlos veicināt biznesa izaugsmi

Kādās situācijās piemērots

Aizdevums uzņēmumam ir mūsu populārākais produkts un tas ir lielisks papildinājums komercbanku sniegtajiem kredītiem. Tāpat šis aizdevums ir izmantojams gadījumā, ja uzņēmumam banku aizdevums nav pieejams vai piemērots. Finansējuma pielietojuma piemēri:

  • Uzlabo naudas plūsmu
  • Sedz vienreizēju izdevumu
  • Atjauno telpas
  • Audzē apgrozījumu

Mūsu piedāvājums

Piesaisti finansējumu ar sekojošiem pamata noteikumiem:

Finansējuma summa

Aizdevumi no EUR 10,000 līdz 1,000,000

Termiņš

Īsi un gari atmaksas termiņi no 3 līdz 36 mēnešiem

Pārmaksa

Zemākās gada pārmaksas likmes no 6%*

Aizdevuma atmaksa

Pakāpeniska amortizācija vai atmaksa termiņa beigās

Nodrošinājums

Tipiski summām līdz EUR 50,000 bez nodrošinājuma

Komisijas

Saskaņā ar Cenrādi

* Zemākās kredīta izmaksas ir piemērotas uzņēmumiem ar visstabilāko naudas plūsmu un augstāko kredītreitingu. Procentu pārmaksa ir kopējo maksājumu summa, kas tiek dalīta ar izsniegtā aizdevuma apmēru. Gada procentu likme (GPL) aizdevumiem ir no 8 - 24%.

100 000 EUR

Vidējā izsniegtā finansējuma summa

84%

No mūsu klientiem izmanto šo aizdevumu atkārtoti

14 mēn.

Vidējais izsniegtā aizdevuma termiņš

Aizdevumi ar Nodarbinātības un sociālās inovācijas (EaSI) programmas garantiju

Mikro aizdevumi līdz EUR 50 000 šobrīd ir pieejami ar Eiropas Savienības finansētu garantiju Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) ietvaros caur Eiropas Investīciju Fondu (EIF). *EIF garantijas mērķis ir atvieglot un palielināt finansējuma pieejamību, kā arī sniegt atbalstu mikro uzņēmumiem biznesa attīstības posmā. Aizdevumi uzņēmumiem tiek piedāvāti uz termiņu no 3 līdz 60 mēnešiem ar samazinātu procentu likmi**, bez papildus nodrošinājuma prasībām, bet ar īpašnieka personīgo galvojumu. Šis piedāvājums tiek finansēts ar Eiropas Savienības garantiju Nodarbinātības un sociālās inovācijas (EaSI) programmas ietvaros.

Garantijas atbilstības kritēriji
Sekojošie uzņēmumi var kvalificēties EIF garantijai:

  • Uzņēmums ir reģistrēts un darbojas Lietuvā, Latvijā vai Igaunijā
  • Līdz 9 darbiniekiem (ieskaitot)
  • Gada apgrozījums vai bilances vērtība nav lielāka par 2m EUR
  • Uzņēmums nedarbojas kādā no aizliegto darbību sektorā
  • Pret uzņēmumu nav ierosināts maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības process


* Šim finansējumam ir piešķirta garantija, ko Eiropas Savienība finansē Nodarbinātības un sociālās inovācijas (EaSI) programmas ietvaros ar Eiropas Investīciju Fonda (EIF) atbalstu. EaSI Garantijas Instruments ir īpaši pielāgots mikrofinansēm un sociālajai uzņēmējdarbībai. Viens no šīs iniciatīvas galvenajiem mērķiem ir palielināt finanšu pieejamību un piekļuvi mazāk nodrošinātām grupām, kas vēlas dibināt savus uzņēmumus, mikro uzņēmumus un sociālos uzņēmumus, gan startapu, gan jau attīstītākās fāzēs.

** Atbalstītajam finansējumam ir piešķirts Eiropas Savienības Garantiju fonda atbalsts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1296/2013, ar ko izveido Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu ("EaSI"). Atbalstītais finansējums izmanto Eiropas Savienības atbalstu saskaņā ar Garantijas mehānismu, kurš izveidots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1296/2013, ar ko izveido Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu (“EaSI”), un atbalstu no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (“ESIF”), kas izveidots saskaņā ar Investīciju plānu Eiropai. ESIF nolūks ir palīdzēt atbalstīt produktīvu Eiropas Savienībā izdarītu investīciju finansēšanu un īstenošanu un nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam.

Izmanto visas savas biznesa iespējas

Uzzini vairāk par finansējuma iespējām, lasot biežāk uzdotos jautājumus.
Vēlos veicināt biznesa izaugsmi