Debitoru risku mazināšanas padomi

Pēdējo mēnešu laikā līdz ar ģeogrāfiski tuvo karadarbību un cenu kāpumu uzņēmumi nereti nonāk finanšu grūtībās, kuras liedz maksājumus veikt laicīgi. Pirms uzsākt sadarbību ar jaunu partneri, nepieciešams pārliecināties, ka daudzsološais klients veiks laicīgu rēķinu apmaksu. Kā izvairīties no potenciāli kavējošiem debitoriem?

Debitoru kontrole. Pirms pēcapmaksas sniegšanas klientam ir vērts pārliecināties par partnera finanšu stāvokli. To var viegli veikt, izmantojot Lursoft un kredītinformācijas biroju (piemēram, Crediweb) sniegto informācjiu. Automātisku risku izvērtēšanas rīku piedāvā arī Latvijā darbību nesen uzsākušais uzņēmums Okredo. Pārbaudot uzņēmumu, ir vērts pievērst uzmanību tādiem rādītajiem kā aktuālie nodokļu parādi, pašu kapitāla apjoms, ieraksti kavētāju datubāzēs un esošo finanšu saistību apmērs. Svarīgi ir lai uzņēmumam ir sava iekšējā (kaut vai vienkārša) politika par to, kādos gadījumos tiek piešķirta pēcapmaksa un kā šāds pēcapmaksas apmērs tiek noteikts un atjaunots.

Starptautiskās datubāzes. Pirms sadarbības uzsākšanas ar jaunu ārvalstu klientu, ir pastiprināti nepieciešams pārliecināties par klienta uzticamību un maksātspēju. Informāciju par katru uzņēmumu var atrast konkrētās valsts uzņēmumu reģistrā, piemēram, Vācijas, Lielbritānijas vai Zviedrijas  – informācija par kavētajiem maksājumiem un nodokļu parādiem var sniegt padziļinātu ieskatu uzņēmuma maksāšanas disciplīnā. Svarīgi ir pārliecināties par uzņēmuma drošību no naudas atmazgāšanas risku perspektīvas, pārbaudot, vai uzņēmums un tā saistītās personas nav iekļautas sankciju sarakstos šeit un šeit.

Izstrādāts debitoru kontroles mehānisms. Ja klients sāk kavēt maksājumus, ir svarīgi neizvairīties no problēmas risināšanas un veikt kontrolētas darbības parāda atgūšanai. Daudziem uzņēmumiem ir iepriekš izstrādātas procedūras, ko darīt, ja klients maksājumu kavē. Pirmajās kavējuma dienās ieteicams sazināties ar klientu telefoniski vai elektroniski un noskaidrot kavējuma iemeslu un potenciālo atmaksas laiku. Ja maksājums tiek kavēts ilgāku laiku, ieteicams klientam pakāpeniski nosūtīt dažādus brīdinājumus par kavējuma publicēšanu publiskajās datubāzēs. Tomēr gadījumā, ja klients turpina maksājumu kavēt vai nav sasniedzams, ir nepieciešams sazināties ar parādu piedziņas speciālistu, kas nodarbotos ar parādu piedziņu tiesas ceļā.

Debitoru apdrošināšana. Tirdzniecības uzņēmumi, kuru pārdošanas apjomi ir lieli un klientiem ir garš maksāšanas termiņš, piemērots risinājums, lai izvairītos no debitoru parādiem, ir finanšu iestādes nodrošināts faktorings vai debitoru apdrošināšana. Visvieglāk debitorus ir apdrošināt starptautiskos darījumos, kas tiek veikti salīdzinoši lielā apmērā. Šādus apdrošināšanas pakalpojumus piedāvā, piemēram, Marine Services Group, Credeo. Starptautiskos darījumos kredītrisku apdrošināšanu piedāvā ar Altum kredītu garantiju instrumenta veidolā.
Rakstu ievietoja plkst. 10:43