Statistika

Statistika par aizdevumiem, kas ir līdzfinansēti kopā ar Capitalia. Dati tiek atjaunoti katru dienu

Finansētie projekti

Kumulatīvi finansēto projektu summa pa mēnešiem

Portfeļa kvalitāte

Portfeļa sadalījums pēc riska un kavētām dienām

A+ A B C D E Kopā
Izsniegts € 2,580,840 € 3,744,165 € 2,623,266 € 2,011,760 € 114,997 € 0 € 11,075,028
Atmaksāts € 1,755,753 € 1,548,576 € 1,494,060 € 592,933 € 0 € 0 € 5,391,323
Standarta € 825,087 € 2,195,589 € 1,052,754 € 1,303,239 € 114,997 € 0 € 5,491,666
1-30 dienas € 0 € 0 € 76,452 € 108,722 € 0 € 0 € 185,174
31-60 dienas € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
61-90 dienas € 0 € 0 € 0 € 6,866 € 0 € 0 € 6,866
91-180 dienas € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
181-360 dienas € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Virs 361 dienas € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Apstiprinātie projekti

Aizdevēji