Statistika

Statistika par aizdevumiem, kas ir līdzfinansēti kopā ar Capitalia. Dati tiek atjaunoti katru dienu

Finansētie projekti

Finansēto projektu summa pa mēnešiem

Portfeļa kvalitāte

Portfeļa sadalījums pēc riska un kavētām dienām

A+ A B C D E Kopā
Izsniegts € 4,419,155 € 4,739,960 € 4,673,200 € 4,542,694 € 352,997 € 0 € 18,774,680
Atmaksāts € 2,766,085 € 3,782,091 € 2,997,065 € 2,912,643 € 30,000 € 0 € 12,487,884
Standarta € 1,515,967 € 803,488 € 1,059,219 € 863,908 € 271,497 € 0 € 4,560,752
Restrukturizēts € 105,370 € 94,079 € 459,045 € 364,660 € 0 € 0 € 1,023,155
1-30 dienas € 31,734 € 0 € 29,128 € 153,580 € 51,500 € 0 € 265,942
31-60 dienas € 0 € 60,302 € 47,103 € 247,903 € 0 € 0 € 355,309
61-90 dienas € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
91-180 dienas € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
181-360 dienas € 0 € 0 € 81,639 € 0 € 0 € 0 € 81,639
Virs 361 dienas € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Apstiprinātie projekti

Aizdevēji