Statistika

Statistika par aizdevumiem, kas ir līdzfinansēti kopā ar Capitalia. Dati tiek atjaunoti katru dienu

Finansētie projekti

Finansēto projektu summa pa mēnešiem

Portfeļa kvalitāte

Portfeļa sadalījums pēc riska un kavētām dienām

A+ A B C D E Kopā
Izsniegts € 6,061,159 € 5,834,269 € 7,369,902 € 5,174,650 € 580,687 € 0 € 25,020,667
Vidējā procentu likme 9.38% 12.31% 12.88% 13.98% 17.16% 0.00% 13.14%
Atmaksāts € 4,502,095 € 4,118,176 € 4,892,910 € 4,179,380 € 61,490 € 0 € 17,754,050
Standarta € 1,252,618 € 1,623,789 € 2,065,379 € 347,793 € 493,674 € 0 € 5,783,253
Restrukturizēts * € 111,074 € 50,755 € 347,708 € 248,436 € 0 € 0 € 757,972
1-30 dienas € 163,578 € 41,550 € 39,206 € 200,197 € 0 € 0 € 444,531
31-60 dienas € 345 € 0 € 0 € 39,305 € 0 € 0 € 39,649
61-90 dienas € 28,800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 28,800
91-180 dienas € 2,651 € 0 € 0 € 121,301 € 25,523 € 0 € 149,474
181-360 dienas € 0 € 0 € 0 € 38,238 € 0 € 0 € 38,238
Virs 361 dienas € 0 € 0 € 24,701 € 0 € 0 € 0 € 24,701
* Aizdevums var tikt restrukturizēts un tā oriģinālais maksājumu grafiks ir mainīts saistībā ar aizņēmēju nespēju veikt sākotnēji noteiktos termiņus un apmērus. Katrs kredīts var tikt restrukturizēts tikai vienreiz
Dati par laika periodu no 01.12.2017 - 19.04.2021

Apstiprinātie projekti

Aizdevēji

  • 355 Reģistrēto aizdevēju skaits
  • 8 Vidējais aizdevēju skaits katrā uzņēmumā
  • 8,180 € Vidējā aizdevēja summa katram uzņēmumam
  • 13.14% Vidējā
    procentu likme