Statistika

Statistika par aizdevumiem, kas ir līdzfinansēti kopā ar Capitalia. Dati tiek atjaunoti katru dienu

Finansētie projekti

Kumulatīvi finansēto projektu summa pa mēnešiem

Portfeļa kvalitāte

Portfeļa sadalījums pēc riska un kavētām dienām

A+ A B C D E Kopā
Izsniegts € 2,273,490 € 3,329,525 € 2,368,096 € 1,162,600 € 51,500 € 0 € 9,185,212
Atmaksāts € 1,447,022 € 1,213,282 € 792,718 € 517,656 € 0 € 0 € 3,970,679
Standarta € 826,468 € 2,116,243 € 1,407,777 € 498,073 € 51,500 € 0 € 4,900,061
1-30 dienas € 0 € 0 € 31,481 € 146,871 € 0 € 0 € 178,352
31-60 dienas € 0 € 0 € 136,120 € 0 € 0 € 0 € 136,120
61-90 dienas € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
91-180 dienas € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
181-360 dienas € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Virs 361 dienas € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Apstiprinātie projekti

Aizdevēji