Statistika

Statistika par aizdevumiem, kas ir līdzfinansēti kopā ar Capitalia. Dati tiek atjaunoti katru dienu

Finansētie projekti

Kumulatīvi finansēto projektu summa pa mēnešiem

Portfeļa kvalitāte

Portfeļa sadalījums pēc riska un kavētām dienām

A+ A B C D E Kopā
Izsniegts € 2,816,210 € 4,270,245 € 3,699,786 € 3,681,000 € 322,997 € 0 € 14,790,238
Atmaksāts € 2,411,091 € 2,528,645 € 2,017,664 € 1,925,410 € 0 € 0 € 8,882,810
Standarta € 0 € 1,259,264 € 1,301,872 € 1,413,027 € 322,997 € 0 € 4,297,159
Restrukturizēts € 235,370 € 400,748 € 285,577 € 211,705 € 0 € 0 € 1,133,401
1-30 dienas € 169,749 € 81,589 € 0 € 0 € 0 € 0 € 251,338
31-60 dienas € 0 € 0 € 0 € 130,857 € 0 € 0 € 130,857
61-90 dienas € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
91-180 dienas € 0 € 0 € 94,673 € 0 € 0 € 0 € 94,673
181-360 dienas € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Virs 361 dienas € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Apstiprinātie projekti

Aizdevēji