Statistika

Statistika par aizdevumiem, kas ir līdzfinansēti kopā ar Capitalia. Dati tiek atjaunoti katru dienu

Finansētie projekti

Kumulatīvi finansēto projektu summa pa mēnešiem

Portfeļa kvalitāte

Portfeļa sadalījums pēc riska un kavētām dienām

A+ A B C D E Kopā
Standarta € 425,861 € 1,730,215 € 750,904 € 1,362,581 € 51,500 € 0 € 4,321,061
15-30 dienas € 8,169 € 0 € 36,072 € 0 € 0 € 0 € 44,242
31-60 dienas € 0 € 70,700 € 104,000 € 0 € 0 € 0 € 174,700
61-90 dienas € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Virs 90 dienām € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Apstiprinātie projekti

Aizdevēji