Statistika

Statistika par aizdevumiem, kas ir līdzfinansēti kopā ar Capitalia. Dati tiek atjaunoti katru dienu

Finansētie projekti

Kumulatīvi finansēto projektu summa pa mēnešiem

Portfeļa kvalitāte

Portfeļa sadalījums pēc riska un kavētām dienām

A+ A B C D E Kopā
Izsniegts € 2,966,720 € 4,374,185 € 4,049,062 € 3,984,696 € 352,997 € 0 € 15,727,660
Atmaksāts € 2,585,427 € 2,941,614 € 2,707,965 € 2,236,510 € 0 € 0 € 10,471,517
Standarta € 135,253 € 634,472 € 624,149 € 922,870 € 301,497 € 0 € 2,618,240
Restrukturizēts € 235,370 € 742,850 € 628,276 € 632,373 € 0 € 0 € 2,238,868
1-30 dienas € 10,670 € 55,250 € 0 € 192,943 € 51,500 € 0 € 310,363
31-60 dienas € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
61-90 dienas € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
91-180 dienas € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
181-360 dienas € 0 € 0 € 88,673 € 0 € 0 € 0 € 88,673
Virs 361 dienas € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Apstiprinātie projekti

Aizdevēji