Statistika

Statistika par aizdevumiem, kas ir līdzfinansēti kopā ar Capitalia. Dati tiek atjaunoti katru dienu

Finansētie projekti

Finansēto projektu summa pa mēnešiem

Portfeļa kvalitāte

Portfeļa sadalījums pēc riska un kavētām dienām

A+ A B C D E Kopā
Izsniegts € 4,205,220 € 4,686,935 € 4,510,170 € 4,354,964 € 352,997 € 0 € 18,110,286
Atmaksāts € 2,702,599 € 3,716,792 € 2,836,869 € 2,519,285 € 30,000 € 0 € 11,805,545
Standarta € 1,336,993 € 734,145 € 898,617 € 559,697 € 114,997 € 0 € 3,644,449
Restrukturizēts € 135,370 € 172,541 € 321,051 € 413,934 € 0 € 0 € 1,042,897
1-30 dienas € 9,458 € 63,458 € 365,960 € 862,047 € 208,000 € 0 € 1,508,923
31-60 dienas € 20,800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20,800
61-90 dienas € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
91-180 dienas € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
181-360 dienas € 0 € 0 € 87,673 € 0 € 0 € 0 € 87,673
Virs 361 dienas € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Apstiprinātie projekti

Aizdevēji