Statistika

Statistika par aizdevumiem, kas ir līdzfinansēti kopā ar Capitalia. Dati tiek atjaunoti katru dienu

Finansētie projekti

Kumulatīvi finansēto projektu summa pa mēnešiem

Portfeļa kvalitāte

Portfeļa sadalījums pēc riska un kavētām dienām

A+ A B C D E Kopā
Izsniegts € 2,816,210 € 4,204,335 € 3,388,576 € 3,058,300 € 322,997 € 0 € 13,790,418
Atmaksāts € 2,005,501 € 2,238,018 € 1,750,977 € 1,236,988 € 0 € 0 € 7,231,484
Standarta € 810,709 € 1,934,293 € 1,506,974 € 1,501,542 € 322,997 € 0 € 6,076,515
1-30 dienas € 0 € 32,025 € 33,065 € 93,936 € 0 € 0 € 159,027
31-60 dienas € 0 € 0 € 15,921 € 137,658 € 0 € 0 € 153,579
61-90 dienas € 0 € 0 € 0 € 88,175 € 0 € 0 € 88,175
91-180 dienas € 0 € 0 € 81,639 € 0 € 0 € 0 € 81,639
181-360 dienas € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Virs 361 dienas € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Apstiprinātie projekti

Aizdevēji