Statistika

Statistika par aizdevumiem, kas ir līdzfinansēti kopā ar Capitalia. Dati tiek atjaunoti katru dienu

Finansētie projekti

Finansēto projektu summa pa mēnešiem

Portfeļa kvalitāte

Portfeļa sadalījums pēc riska un kavētām dienām

A+ A B C D E Kopā
Izsniegts € 5,412,337 € 5,034,789 € 6,877,963 € 4,968,749 € 352,997 € 0 € 22,646,834
Atmaksāts € 4,240,792 € 3,941,442 € 3,986,320 € 3,849,854 € 31,854 € 0 € 16,050,262
Standarta € 1,076,399 € 1,022,180 € 2,438,335 € 506,080 € 271,497 € 0 € 5,314,490
Restrukturizēts € 29,334 € 27,138 € 427,371 € 339,113 € 0 € 0 € 822,956
1-30 dienas € 65,812 € 0 € 2,237 € 48,711 € 0 € 0 € 116,759
31-60 dienas € 0 € 0 € -1,000 € 0 € 0 € 0 € -1,000
61-90 dienas € 0 € 0 € 0 € 0 € 49,646 € 0 € 49,646
91-180 dienas € 0 € 44,029 € 0 € 224,992 € 0 € 0 € 269,021
181-360 dienas € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Virs 361 dienas € 0 € 0 € 24,701 € 0 € 0 € 0 € 24,701

Apstiprinātie projekti

Aizdevēji