Kredīti lauksaimniekiem un mežizstrādes uzņēmumiem

Lauksaimniecības un mežizstrādes uzņēmumiem piemērots finansējums līdz EUR 1,000,000, kura apmaksu var pielāgot plānotajai naudas plūsmai.
Vēlos veicināt biznesa izaugsmi

Kādās situācijās piemērots

Lauksaimniecības un mežizstrādes nozarē finansējums var būt aktuāls gan sezonāli, gan visa gada garumā - sēklu un mēslojuma iegādei, cirsmu iegādei, jaunas tehnikas pirkumam vai remontam, kā arī degvielas un algu samaksai. Šis finansējums noder gan kā papildinājums komercbanku sniegtajam aizdevumam, gan kā aizstājējs, ja banku finansējums nav pieejams. Finansējuma izmantojuma piemēri:

  • Sedz mēslojuma un sēklu izmaksas
  • Paplašini vai uzlabo aprīkojuma klāstu
  • Iegādājies papildu cirsmas
  • Veic degvielas un algu maksājumus

Mūsu piedāvājums

Piesaisti finansējumu ar šādiem pamata noteikumiem:

Finansējuma summa

No EUR 10,000 līdz EUR 1,000,000

Termiņš

Īsi un gari atmaksas termiņi no 3 līdz 36 mēnešiem

Pārmaksa

Zemākās gada pārmaksas likmes no 6%*

Aizdevuma atmaksa

Pielāgota amortizācija, balstoties uz uzņēmuma naudas plūsmu, vai pamatsummas atmaksa termiņa beigās

Nodrošinājums

Tipiski summām līdz EUR 50,000 bez nodrošinājuma

Komisijas

Saskaņā ar Cenrādi

* Zemākās kredīta izmaksas ir piemērotas uzņēmumiem ar visstabilāko naudas plūsmu un augstāko kredītreitingu. Procentu pārmaksa ir kopējo maksājumu summa, kas tiek dalīta ar izsniegtā aizdevuma apmēru. Gada procentu likme (GPL) aizdevumiem ir no 8 līdz 24%.

100 000 EUR

Vidējā izsniegtā finansējuma summa

84%

No mūsu klientiem izmanto šo aizdevumu atkārtoti

14 mēn.

Vidējais izsniegtā aizdevuma termiņš

Aizdevumi ar Nodarbinātības un sociālās inovācijas (EaSI) programmas garantiju

Mikro aizdevumi līdz EUR 50 000 šobrīd ir pieejami ar Eiropas Savienības finansētu garantiju Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) ietvaros caur Eiropas Investīciju Fondu (EIF). *EIF garantijas mērķis ir atvieglot un palielināt finansējuma pieejamību, kā arī sniegt atbalstu mikro uzņēmumiem biznesa attīstības posmā. Aizdevumi uzņēmumiem tiek piedāvāti uz termiņu no 3 līdz 60 mēnešiem ar samazinātu procentu likmi**, bez papildus nodrošinājuma prasībām, bet ar īpašnieka personīgo galvojumu. Šis piedāvājums tiek finansēts ar Eiropas Savienības garantiju Nodarbinātības un sociālās inovācijas (EaSI) programmas ietvaros.

Garantijas atbilstības kritēriji
Sekojošie uzņēmumi var kvalificēties EIF garantijai:

  • Uzņēmums ir reģistrēts un darbojas Lietuvā, Latvijā vai Igaunijā
  • Līdz 9 darbiniekiem (ieskaitot)
  • Gada apgrozījums vai bilances vērtība nav lielāka par 2m EUR
  • Uzņēmums nedarbojas kādā no aizliegto darbību sektorā
  • Pret uzņēmumu nav ierosināts maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības process


* Šim finansējumam ir piešķirta garantija, ko Eiropas Savienība finansē Nodarbinātības un sociālās inovācijas (EaSI) programmas ietvaros ar Eiropas Investīciju Fonda (EIF) atbalstu. EaSI Garantijas Instruments ir īpaši pielāgots mikrofinansēm un sociālajai uzņēmējdarbībai. Viens no šīs iniciatīvas galvenajiem mērķiem ir palielināt finanšu pieejamību un piekļuvi mazāk nodrošinātām grupām, kas vēlas dibināt savus uzņēmumus, mikro uzņēmumus un sociālos uzņēmumus, gan startapu, gan jau attīstītākās fāzēs.

** Atbalstītajam finansējumam ir piešķirts Eiropas Savienības Garantiju fonda atbalsts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1296/2013, ar ko izveido Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu ("EaSI"). Atbalstītais finansējums izmanto Eiropas Savienības atbalstu saskaņā ar Garantijas mehānismu, kurš izveidots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1296/2013, ar ko izveido Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu (“EaSI”), un atbalstu no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (“ESIF”), kas izveidots saskaņā ar Investīciju plānu Eiropai. ESIF nolūks ir palīdzēt atbalstīt produktīvu Eiropas Savienībā izdarītu investīciju finansēšanu un īstenošanu un nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam.

Klientu piemēri

Stāsti, kā mūsu lauksaimniecības un mežizstrādes klienti ir izmantojuši Capitalia sniegto finansējumu:

Alder
Pieredzējušais mežizstrādes uzņēmums jau deviņus gadus regulāri izmanto Capitalia finansējumu ātrai cirsmu iegādei
Krasti-B
Zemnieku saimniecība izmantoja Capitalia līzinga pakalpojumus, lai iegādātos jaunu traktoru
Saltus
Jau vairāk nekā trīs gadus izmanto Capitalia finansējumu apgrozāmajiem līdzekļiem un jaunas tehnikas iegādei
Sprīdīši
Vistu zemnieku saimniecība ir ilglaicīgs Capitalia klients, kas aizdevumus izmantojis piegādātāju rēķinu apmaksai
Zemgales Mežu Īpašumi
Mežizstrādes uzņēmums ar Capitalia kredītu spēj laicīgi veikt rēķinu apmaksu un uzlabot naudas plūsmu
Straģi
Ar Capitalia finansējuma palīdzību graudu zemnieku saimniecība iegādājās sēklas, mēslojumu, kā arī nosedza degvielas izmaksas
Rūjas meži
Mežizstrādes uzņēmums Capitalia aizdevumu izmantojis uzņēmuma attīstībai un jauna harvestera iegādei
Vairogi
Nesezonas laikā mežizstrādes uzņēmums piesaistīja Capitalia finansējumu norēķiniem ar darbiniekiem un piegādātājiem
Pauļuki
Lai sagatavotos jaunajai sezonai un iegādātos papildu lauksaimniecības zemi, lauksaimnieks izmantoja Capitalia kredītu

Izmanto visas savas biznesa iespējas

Uzzini vairāk par aizdevumiem uzņēmumiem, lasot biežāk uzdotos jautājumus.
Vēlos veicināt biznesa izaugsmi