Atbalsts

Biežāk uzdotie jautājumi par Capitalia piedāvātajām
finansējuma iespējām uzņēmumiem

Kam ir piemērots Capitalia aizdevums biznesam?

Capitalia piedāvātais aizdevums ir vidēja termiņa aizdevums uzņēmumiem, lai finansētu apgrozāmo līdzekļu un pamatlīdzekļu investīcijas. Mūsu kredīts ir speciāli izstrādāts finansējuma produkts maziem un vidējiem uzņēmumiem, un tas kalpo kā papildinājums vai alternatīva banku aizdevumiem. Papildu materiālus, informāciju un ieteikumus uzņēmumiem par finansējuma saņemšanu esam apkopojuši mūsu Biznesa izaugsmes resursu sadaļā.

Kāpēc izvēlēties mūsu aizdevumu?

Capitalia aizdevums ir alternatīvais finansējums uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka mūsu sniegtie līdzekļi ir alternatīva vai papildinājums tradicionāliem banku kredītiem. Tāpat šis aizdevums uzņēmumiem ir risinājums situācijās, kad nauda biznesam ir nepieciešama ātri un vienkārši. Ar mūsu fokusu tikai un vienīgi uz mazo un vidējo biznesu apkalpošanu, Capitalia kredītu izskatīšanas un piešķiršanas laiks ir ievērojami īsāks nekā citām kredītiestādēm, turklāt iesniedzamo dokumentu apjoms un procedūru skaits ir nozīmīgi vienkāršots. Capitalia izskata kredītu pieteikumus no kompānijām gandrīz visās darbības nozarēs.

Vai par kredīta pieteikuma izskatīšanu ir jāmaksā?

Nē, aizdevuma pieteikuma izskatīšana ir bezmaksas. Neatkarīgi no tā, vai lēmums par aizdevuma piešķiršanu ir pozitīvs vai negatīvs, ar aizdevuma izvērtēšanu saistītos izdevumus sedzam mēs paši. Piešķirot kredītu, mēs lūgsim klientu segt kredīta noformēšanas un ķīlas reģistrācijas (ja nepieciešams) izmaksas saskaņā ar mūsu Cenrādi.

Kā tiek noteikta aizdevumu procentu likme?

Aizdevuma maksa un aizdevuma procentu likme tiek noteikta, vērtējot katru uzņēmumu atsevišķi. Mūsu izstrādātais unikālais kredītspējas kalkulators izvērtēšanā izmanto vairāk nekā 100 parametru, kuru rezultātā tiek noteikts aizdevuma maksas apmērs katram klientam. Atkārtotiem klientiem ar labu maksājumu vēsturi mēs piedāvājam turpmāko finansējumu ar izdevīgākiem noteikumiem.

Uz kādu termiņu var saņemt aizdevumu?

Aizdevums apgrozāmajiem līdzekļiem tiek piešķirts uz termiņu līdz 1 gadam, savukārt investīciju projektiem – līdz 3 gadiem. Neskatoties uz izvēlētā aizdevuma termiņa ilgumu, uzņēmumiem vienmēr pastāv iespēja atmaksāt aizdevumu priekšlaicīgi (bez soda sankcijām). Situācijās, kad uzņēmumam līdzekļi ir nepieciešami neregulāri un uz īsu laiku, aicinām iepazīties ar mūsu rēķinu pārdošanas pakalpojumu. Savukārt ilgtermiņa projektu finansēšanai noderēs mūsu riska kapitāla finansējums.

Vai iespējams aizdevumu atmaksāt pirms līgumā paredzētā termiņa?

Jā, kredītu ir iespējams atdot pirms līgumā paredzētā termiņa. Veicot aizdevuma priekšlaicīgu atmaksu, klientam ir tikai jāsedz tekošā mēneša procentu maksājums un nesamaksātās aizdevuma pārvaldes komisijas (ja noteikts līgumā).

Vai vienam uzņēmumam var vienlaicīgi būt aktīvi vairāki Capitalia kredīti?

Jā, arī Capitalia klienti, kam jau ir aktīvi kredīti, var pieteikties un saņemt papildu aizdevumu tam pašam vai saistītam uzņēmumam. Katram klientam tiek piešķirts un regulāri atjaunots kredītlimits, kura ietvaros brīvi kompānija var saņemt papildus līdzekļus vienas darba dienas ietvaros.

Vai aizdevums ir pieejams uzņēmumam, kam jau ir citas kredītsaistības?

Jā, Capitalia pieņem un izvērtē kredīta pieteikumus arī no tiem uzņēmumiem, kam jau ir citas kredītsaistības, piemēram, bankas aizdevums. Mūsu finansējums ir tikai viens no plašiem rīkiem uzņēmuma finansējuma “ēdienkartē” un parasti tas tiek izmantots kā papildinājums komercbanku aizdevumiem.

Kad ir jāsāk aizdevuma atmaksa?

Uzņēmuma kredīta atmaksa tipiski ir jāsāk nākamajā mēnesī pēc kredīta saņemšanas. Nepieciešamības gadījumos varam vienoties, piemēram, par tikai procentu maksājumu veikšanu pirmajos mēnešos pēc aizdevuma izsniegšanas

Aizdevēja reģistrācija

Par investoru kopā ar Capitalia var kļūt jebkura pilntiesīga fiziska vai juridiskā persona ar rezidenci Eiropas Savienības ekonomiskajā zonā. Ja jūsu rezidences valsts neuzrādās izvēļu sarakstā, lūdzu, sazinieties ar support@capitalia.com, lai rastu problēmas risinājumu. Reģistrējoties investoram ir jānorāda kontaktinformācija, kā arī jānosūta personu identificējoša dokumentācija un jāveic pilna identifikācijas procedūra, lai novērstu naudas atmazgāšanas riskus. Reģistrācijas procesā investoriem jāaizpilda finanšu kompetences tests, lai pārliecinātos par zināšanām finanšu analīzes jomā.

Uzņēmumu izvērtēšana

Katrā aizdevumu projektā investori var iepazīties ar uzņēmuma aprakstu, pieejamo nodrošinājumu, finanšu datiem, risku analīzi un citu informāciju. Tāpat par katru no uzņēmumiem investors var lūgt papildus informāciju, sazinoties ar Capitalia pārstāvi, kas norādīts apraksta beigās. Standarta aizdevuma līguma formas ir atrodamas šeit – Aizdevuma līgums / Faktoringa līgums.

Jaunu projektu publicēšana

Visi uzņēmumi, kurus var līdzfinansēt kopā ar Capitalia, tiek publicēti Capitalia mājaslapas sadaļā Aizdevuma iespējas. Aizdevuma projekti, kas ir mazāki par EUR 50,000, tiek publicēti katru dienu plkst.11:00 (pēc Baltijas valstu laika) bez īpaša paziņojuma e-pastā. Informācija par lielākiem projektiem tiek elektroniski nosūtīta vienu darbadienu pirms aizdevumu sniegšanas funkcijas aktivizēšanas (funkcija tiek aktivizēta arī plkst.11:00 pēc Baltijas valstu laika). Paziņojumi par projektiem, kas lielāki par EUR 50,000, tiek automātiski nosūtīti epastā Prime investoru konta īpašniekiem vienu darbadienu pirms aizdevumu sniegšanas funkcijas aktivizēšanas (funkcija tiek aktivizēta plkst.11:00 pēc Baltijas valstu laika). Savukārt Standarta konta īpašnieki epastu ar paziņojumu saņem dienā, kad projekts ir publicēts (arī plkst.11:00 pēc Baltijas valstu laika).

Aizdevuma veikšana

Jāņem vērā, ka Capitalia nepiedāvā virtuāla konta izveidi, tādēļ visi pārskaitījumi tiek veikti uz un no investora reģistrēto bankas kontu. Pēc uzņēmuma izvērtēšanas veikšanas aizdevējs apraksta labajā pusē var norādīt aizdevuma summu, ko tas vēlas veikt. Minimālā aizdevuma summa katram uzņēmumam ir EUR 200. Dažās situācijās Capitalia ierobežo arī maksimālo summu, ko viens aizdevējs var sniegt uzņēmumam. Pēc tam uz reģistrācijas e-pastu investors saņems paziņojumu par veicamo pārskaitījumu, kurā ietilpst arī konta numurs un informācija, kas jānorāda maksājumā, lai noslēgtu aizdevuma darījumu. Paziņojumus par veicamo pārskaitījumu ir iespējams arī lejupielādēt no Capitalia mājaslapas sadaļas Mani Aizdevumi (nepieciešams autorizēties). Pārskaitījums uz norādīto Capitalia kontu aizdevējam ir jāveic divu darbadienu laikā. Kad nauda tiek saņemta Capitalia kontā, investors tiek par to informēts ar automātisku e-pasta paziņojumu.

Aizdevums uzņēmumam tiek izsniegts ar nosacījumu, ka projekta aprakstā norādītajā termiņā no investoriem tiek saņemta visa nepieciešamā finansējuma summa. Finansējuma piesaiste katram projektam tiek veikta divu nedēļu garumā, ja vien aizdevuma projekta aprakstā nav norādīts citādi. Ja visa nepieciešamā finansējuma summa netiek saņemta noteiktajā divu nedēļu laikā, saņemtie ieguldījumi tiks atgriezti investoriem vienas darbadienas laikā. Ja visa nepieciešamā finansējuma summa ir saņemta, Capitalia ar uzņēmumu noslēdz aizdevuma līgumu, kā arī nosūta apstiprinājumu par aizdevuma darījuma noslēgšanu visiem investoriem. Gadījumos, kad finansējums ir nodrošināts ar komercķīlu vai citiem nodrošinājuma veidiem, apstiprinājums investoram par darījuma slēgšanu var tikt nosūtīts divu nedēļu laikā. Katram investoram pieder proporcionāla daļa no kopējā uzņēmumam izsniegtā aizdevuma. Saskaņā ar Lietošanas noteikumiem aizdevēji pilnvaro Capitalia veikt aizdevuma līguma slēgšanu, ķīlas reģistrāciju, kredīta pārraudzību, maksājumu sadali un citas nepieciešamās darbības.

Investīciju projekti

Capitalia pārsvarā piedāvā investoriem ieguldīt aizdevuma instrumentos. Taču daži investīciju projekti, piemēram, obligāciju tirdzniecība, nekustamais īpašums un investīcija paškapitālā, var tikt attiecināti uz kvalificētiem investoriem.

Aizdevuma atmaksa

Finansētie uzņēmumi veic visus maksājumus saistībā ar noslēgto aizdevuma līgumu uz Capitalia kontu. Capitalia sekojoši veic šo maksājumu sadali, pārskaitot līdzekļus tālāk uz reģistrācijā norādīto bankas kontu katram investoram divu darbadienu laikā. Dažos gadījumos (piemēram, ja ir veikts mazs, nepilns maksājums) atmaksa var tikt aizturēta un veikta uz investora kontu tikai tad, kad no klienta ir saņemta lielāka summa. Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu Lietošanas noteikumiem, lai uzzinātu vairāk.

Veikto aizdevumu pārraudzība

Informāciju par noslēgtajiem aizdevuma līgumiem, saņemtiem un plānotiem maksājumiem, kā arī saistītajiem līgumiem katrs investors pēc autorizācijas Capitalia mājaslapā var redzēt sadaļā Mani Aizdevumi (nepieciešams autorizēties). Tāpat investoriem ir pieejama sadaļa Konta Pārskats, kurā var redzēt naudas plūsmas kustību noteiktā laika periodā pēc investora izvēles.

Informācija par kavētiem aizdevumiem

Jaunumi par finansētajiem projektiem tiek publicēti katru nedēļu pirmdienā līdz dienas beigām (tad, ja ir kādi jaunumi). Jaunumi ir redzami Capitalia mājaslapas sadaļā Mani Aizdevumi (nepieciešams autorizēties). Lai redzētu visjaunākās ziņas, lūdzu, autorizējieties mūsu platformā pirmdienas vakarā vai otrdien.

Datu maiņa

Investori var mainīt savus datus sadaļā Mans Profils. Mainot rezidences valsti, bankas kontu vai citu informāciju, var būt nepieciešama atjaunota personas identifikācija.

Izmaksas

Līdzfinansējuma iespējas izmantošana investoriem ir bez maksas. Capitalia gūst ienākumus, prasot no uzņēmumiem veiksmes komisiju 1-5% apmērā par veiksmīgi nofinansētu darījumu, kā arī regulāru pārvaldes komisiju, kas tiek pievienota procentu maksājumiem. Visas Capitalia izmaksas, ieskaitot minimālo Capitalia līdzfinansējumu, un procentu maksājumi ir redzami katra projekta sadaļā Capitalia Intereses.

Nodokļi

Ienākumi, kas gūti no aizdevumu veikšanas, var tikt aplikti ar iedzīvotāju vai uzņēmuma ienākuma nodokli atkarībā no investora rezidences valsts un juridiskā statusa. Visi veiktie pārskaitījumi investoriem ir bruto, respektīvi Capitalia neveic nekādus nodokļa atskaitījumus. Capitalia aicina katru investoru pašu pārliecināties par deklarējamo nodokļu apmēru un maksājumu kārtību, nepieciešamības gadījumā piesaistot nodokļu konsultantus. Sadaļā Konta Pārskats, izvēloties konkrētu pārskata laiku, investori var lejupielādēt automātiski sagatavotu Nodokļu pārskatu.

Kontu tipi

Līdzfinansēšanai kopā ar Capitalia ir pieejami divi dažādi investoru kontu tipi – Standarta un Prime. Reģistrējoties katram investoram automātiski tiek piešķirts Standarta konts. Katrs investors var iegūt Prime kontu, kas piedāvā vairākas priekšrocības. Papildu informācija par priekšrocībām, kā arī informācija par to, kā iegūt Prime kontu, ir pieejama Capitalia mājaslapas sadaļā Kontu Tipi (nepieciešams autorizēties).

Uzkrājumu politika

Capitalia izmanto zemāk norādīto uzkrājumu politiku kavētiem aizdevumiem, balstoties uz kavēto dienu skaitu.

Uzkrājumi (no atlikušās pamatsummas) Kavēto dienu skaits
10% 31-60 dienas
30% 61-90 dienas
60% 91-180 diena
80% 181-360 dienas
100% Vairāk nekā 360 dienas
Visiem restrukturizētajiem aizdevumiem automātiski tiek piešķirts 10% uzkrājums. Aizdevumi var tikt restrukturizēti tikai vienreiz - tālāku aizdevuma grafika grozījumu gadījumā tiks uzskatīts, ka aizdevums ir nodots piedziņai, un būs izstrādāts aizdevuma atgūšanas grafiks. Capitalia aizdevumu uzkrājumu politikā var būt daži izņēmumi un papildus apstākļi, kas maina atsevišķo aizdevumu uzkrājumus. Aizdevumu uzkrājumi ietekmē tikai investoru atdeves aprēķinu (IRR), kas redzams Sākumlapā (nepieciešams autorizēties). Uzkrājumu politikas mērķis ir informēt investorus par reālistiskām atdeves iespējām no kopfinansēšanas.

Automātiskā ieguldīšana

Lai gan Capitalia iesaka visiem investoriem veikt neatkarīgu katra projekta izpēti, mājaslapa ļauj izvēlēties arī automātiskas ieguldījuma stratēģijas. Automātiskas ieguldīšanas aktivizācija ir pieejama sadaļā Automātiskā ieguldīšana (nepieciešams autorizēties). Ja šāda funkcija būs aktivizēta, investoram automātiski tiks nosūtīts paziņojums par veiktajiem ieguldījumiem brīdī, kad projekts būs publicēts ieguldījumiem. Pēc automātiskās rezervācijas projektu var arī atcelt, ja investīciju projekts tomēr nepiesaista.

Otrreizējais tirgus

Capitalia investoriem piedāvā iespēju piedalīties otrreizējā tirgū, pērkot un pārdodot* ieguldījumus par nominālvērtību citiem investoriem (taču ieskaitot pārdošanas brīdī uzkrātos procentus) pēc tam, kad finansējuma piesaiste projektam jau noslēgusies. Otrreizējā tirgus darījumi parādīsies sadaļā Līdzfinansēšana ar īpašu identifikācijas atzīmi. Otrreizējā tirgus darījumos pārdevējs maksā komisiju 1% apmērā no pārdodamās aizdevuma pamatsummas. Ja komisijas maksa netiks saņemta 48 studu laikā, otrreizējā tirgus rezervācija tiks atcelta.
*Testēšanas stadijā tikai Capitalia var pārdot savus ieguldījumus otrreizējā tirgū. Investori tiks informēti uzreiz, kad šāda funkcija būs pieejama arī investoriem.