Biežāk uzdotie jautājumi

Biežāk uzdotie jautājumi par Capitalia piedāvātajām finansējuma iespējām uzņēmumiem

Par aizdevumu uzņēmumam

Kam ir piemērots Capitalia aizdevums biznesam?

Capitalia piedāvātais aizdevums ir vidēja termiņa aizdevums uzņēmumiem, lai finansētu apgrozāmo līdzekļu un pamatlīdzekļu investīcijas. Mūsu kredīts ir speciāli izstrādāts finansējuma produkts maziem un vidējiem uzņēmumiem, un tas kalpo kā papildinājums vai alternatīva banku aizdevumiem. Papildu materiālus, informāciju un ieteikumus uzņēmumiem par finansējuma saņemšanu esam apkopojuši mūsu Biznesa izaugsmes resursu sadaļā.

Kāpēc izvēlēties mūsu aizdevumu?

Capitalia aizdevums ir alternatīvais finansējums uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka mūsu sniegtie līdzekļi ir alternatīva vai papildinājums tradicionāliem banku kredītiem. Tāpat šis aizdevums uzņēmumiem ir risinājums situācijās, kad nauda biznesam ir nepieciešama ātri un vienkārši. Ar mūsu fokusu tikai un vienīgi uz mazo un vidējo biznesu apkalpošanu, Capitalia kredītu izskatīšanas un piešķiršanas laiks ir ievērojami īsāks nekā citām kredītiestādēm, turklāt iesniedzamo dokumentu apjoms un procedūru skaits ir nozīmīgi vienkāršots. Capitalia izskata kredītu pieteikumus no kompānijām gandrīz visās darbības nozarēs.

Vai par kredīta pieteikuma izskatīšanu ir jāmaksā?

Nē, aizdevuma pieteikuma izskatīšana ir bezmaksas. Neatkarīgi no tā, vai lēmums par aizdevuma piešķiršanu ir pozitīvs vai negatīvs, ar aizdevuma izvērtēšanu saistītos izdevumus sedzam mēs paši. Piešķirot kredītu, mēs lūgsim klientu segt kredīta noformēšanas un ķīlas reģistrācijas (ja nepieciešams) izmaksas saskaņā ar mūsu Cenrādi.

Kā tiek noteikta aizdevumu procentu likme?

Aizdevuma maksa un aizdevuma procentu likme tiek noteikta, vērtējot katru uzņēmumu atsevišķi. Mūsu izstrādātais unikālais kredītspējas kalkulators izvērtēšanā izmanto vairāk nekā 100 parametru, kuru rezultātā tiek noteikts aizdevuma maksas apmērs katram klientam. Atkārtotiem klientiem ar labu maksājumu vēsturi mēs piedāvājam turpmāko finansējumu ar izdevīgākiem noteikumiem.

Uz kādu termiņu var saņemt aizdevumu?

Aizdevums apgrozāmajiem līdzekļiem tiek piešķirts uz termiņu līdz 1 gadam, savukārt investīciju projektiem – līdz 3 gadiem. Neskatoties uz izvēlētā aizdevuma termiņa ilgumu, uzņēmumiem vienmēr pastāv iespēja atmaksāt aizdevumu priekšlaicīgi (bez soda sankcijām). Situācijās, kad uzņēmumam līdzekļi ir nepieciešami neregulāri un uz īsu laiku, aicinām iepazīties ar mūsu rēķinu pārdošanas pakalpojumu. Savukārt ilgtermiņa projektu finansēšanai noderēs mūsu riska kapitāla finansējums.

Vai iespējams aizdevumu atmaksāt pirms līgumā paredzētā termiņa?

Jā, kredītu ir iespējams atdot pirms līgumā paredzētā termiņa. Veicot aizdevuma priekšlaicīgu atmaksu, klientam ir tikai jāsedz tekošā mēneša procentu maksājums un nesamaksātās aizdevuma pārvaldes komisijas (ja noteikts līgumā).

Vai vienam uzņēmumam var vienlaicīgi būt aktīvi vairāki Capitalia kredīti?

Jā, arī Capitalia klienti, kam jau ir aktīvi kredīti, var pieteikties un saņemt papildu aizdevumu tam pašam vai saistītam uzņēmumam. Katram klientam tiek piešķirts un regulāri atjaunots kredītlimits, kura ietvaros brīvi kompānija var saņemt papildus līdzekļus vienas darba dienas ietvaros.

Vai aizdevums ir pieejams uzņēmumam, kam jau ir citas kredītsaistības?

Jā, Capitalia pieņem un izvērtē kredīta pieteikumus arī no tiem uzņēmumiem, kam jau ir citas kredītsaistības, piemēram, bankas aizdevums. Mūsu finansējums ir tikai viens no plašiem rīkiem uzņēmuma finansējuma “ēdienkartē” un parasti tas tiek izmantots kā papildinājums komercbanku aizdevumiem.

Kad ir jāsāk aizdevuma atmaksa?

Uzņēmuma kredīta atmaksa tipiski ir jāsāk nākamajā mēnesī pēc kredīta saņemšanas. Nepieciešamības gadījumos varam vienoties, piemēram, par tikai procentu maksājumu veikšanu pirmajos mēnešos pēc aizdevuma izsniegšanas

Par rēķinu pārdošanu

Kas ir rēķinu pārdošana?

Rēķinu pārdošana ir veids, kā uzņēmums var vieglāk pārvaldīt un plānot savu naudas plūsmu un apgrozāmos līdzekļus. Kad klients nodod preci vai pakalpojumu pircējam, vēl neapmaksātais rēķins tiek nosūtīts Capitalia, saņemot tūlītēju apmaksu līdz pat 100% apmērā no kopējās rēķina summas. Kad pienāk rēķina apmaksas diena, pircējs rēķina summu pārskaita Capitalia, un Capitalia izmaksā klientam atlikušo summu, ja tāda tikusi ieturēta no rēķina summas.

Kāpēc izvēlēties rēķinu pārdošanu?

Rēķinu pārdošana uzlabo uzņēmuma naudas plūsmu un atvieglo finanšu plānošanu. Šī pakalpojuma saņemšanai tipiski nav nepieciešama papildus ķīla. Rēķinu pārdošana ir vienkāršs analogs faktoringam un kredītlīnijai, kur bizness var vienmēr pasmelties situācijās, kad pietrūkst apgrozāmie līdzekļi.

Vai par pieteikuma izskatīšanu ir jāmaksā?

Nē, rēķinu pārdošanas pieteikuma izskatīšana ir bezmaksas. Neatkarīgi no tā, vai lēmums par finansējuma piešķiršanu ir pozitīvs vai negatīvs, ar izvērtēšanu saistītos izdevumus sedzam mēs paši. Tāpat mūsu komisiju maksas ir ļoti caurspīdīgas un vienkāršas, saskaņā ar Cenrādi.

Kādu rēķinus var pārdot?

Mēs iegādājamies rēķinus no visām Baltijas valstīm. Rēķinu pirkšana nav paredzēta kavētiem rēķiniem. Attiecīgi mēs iegādājamies tikai rēķinus no labiem un stabiliem maksātājiem.

Kāds ir maksimālais rēķina apmaksas termiņš?

Capitalia rēķinu pārdošanas pakalpojuma ietvaros var izmantot rēķinus, kuru apmaksas termiņi ir ne īsāki par 15 dienām un ne garāki par 90 dienām. Rēķiniem nav noteikts minimālais summas apmērs, bet jebkuram rēķinam tiek piemērota minimālā apstrādes komisija EUR 20 apmērā.

Vai viens uzņēmums var vienlaicīgi iesniegt uz apmaksu vairākus rēķinus?

Jā, rēķinu pārdošanas līguma ietvaros var pieteikties un saņemt apmaksu vienlaicīgi vairākiem rēķiniem, nepārsniedzot rēķinu kopējo apmēru (kredītlimitu), kas ir norādīts ar Capitalia noslēgtajā līgumā.

Kas notiek, ja klienta debitors veic apmaksu mazākā apmērā kā tas ir noteikts izrakstītajā rēķinā?

Capitalia piedāvātā rēķina pārdošana ir ar regresa nosacījumu, kas nozīmē, ka klients uzņemas atbildību par sava pircēja (uz apmaksu iesniegtā debitora) maksātspēju un apņemas segt saistības, ja debitors nepilda uzņemtās saistības. Ja debitors neapmaksā rēķinu vai apmaksā to daļēji, Capitalia klientam piestāda rēķinu par atlikušo summu, kas jāapmaksā 3 darba dienu laikā.

Par riska kapitālu

Kas ir riska kapitāls?

Riska kapitāls ir ieguldījums, kas tiek veikts uzņēmuma pašu kapitāla. Par šādu ieguldījumu investoram nav jāmaksā fiksēta procentu likme, bet investors gūst peļņu nākotnē savas uzņēmuma daļas pārdodot. Lai veicinātu daļu vērtības pieaugumu, riska kapitāla investors cenšas ikdienā pēc iespējas palīdzēt uzņēmumam ar plānu izpildi, lai kāpinātu biznesa apgrozījumu, peļņu un attiecīgi arī vērtību. Tipiski riska kapitāla investors vēlas pārdot savu ieguldījumu pēc 3 līdz 5 gadiem no ieguldījuma veikšanas brīža.

Kas ir biznesa eņģelis?

Biznesa eņģelis ir privātpersona, kas sniedz uzņēmumam finansējumu, parasti ieguldot līdzekļus kompānijas pašu kapitālā. Biznesa eņģeļi parasti iegulda summas ap EUR 50,000 uzņēmumos, kas ir vēl agrīnā attīstības stadijā - attiecīgi, tie veic ieguldījumus pirms riska kapitāla investoriem. Capitalia veic biznesa eņģeļu investīcijas kopā ar augstas reputācijas un profesionāliem privātiem investoriem, kas pēc ieguldījuma labprāt iesaistās uzņēmuma darbībā, palīdzot audzēt to vērtību. Papildus informāciju par biznesa eņģeļiem un citiem alternatīvā finansējuma produktiem, kā arī praktiskiem padomiem šī finansējuma saņemšanā, var gūt mūsu rokasgrāmatā par alternatīvā finansējuma piesaisti.

Vai riska kapitāls aizvieto banku aizdevumu?

Riska kapitāla un biznesa eņģeļi neaizvieto, bet gan papildina banku sniegtos finansējuma produktus. Bieži riska kapitāls ir kritiskais faktors, kas pārliecina arī bankas sniegt aizdevumu uzņēmumiem, gan arī piedāvāt to par labākiem nosacījumiem. Tāpat riska kapitāls ir piemērots uzņēmumiem, kas vēl nav peļņu nesoši un rezultātā tiem bieži tiek atteikts banku aizdevums.

Cik ilgā laikā var saņemt riska kapitāla finansējumu?

Piedāvājot riska kapitāla investīcijas Capitalia vēlēsies detalizēti iepazīties ne tikai ar uzņēmuma finansēm un darbības plāniem, bet arī ar vadības komandu, tirgus perspektīvām un uzņēmuma stratēģiju. Rezultātā finanšu analīzes, izvērtēšanas, pārrunu un līgumu noslēgšanas procedūra investīcijai parasti ir ilgāka kā bankām, bet reti kad pārsniedz 3 mēnešus. Gadījumā, ja nauda biznesam ir nepieciešama ātrāk, aicinām iepazīties ar citiem Capitalia piedāvātajiem finansējuma produktiem uzņēmumiem.

Citi

Kā rīkoties nestandarta kredīta vajadzību gadījumā?

Nestandarta situācijās mēs aicinām sazināties ar mūsu klientu konsultantu un pārrunāt aktuālo situāciju pa telefonu vai satiekoties. Capitalia ir izstrādājusi un piedāvājusi daudzus nestandarta finanšu risinājumus un mēs esam spējīgi ātri un objektīvi piemēroties katrai vajadzībai. Tāpat mēs esam gatavi palīdzēt klientiem piesaistīt finansējumu arī no citiem avotiem, piemēram, biznesa eņģeļiem, bankas vai riska kapitāla fonda, situācijās, kad paši nevaram piedāvāt finansējumu.

Kā rīkoties ierosinājumu vai sūdzību gadījumā?

Mēs labprāt saņemsim jūsu ierosinājumus, kā arī izskatīsim jebkādas sūdzības par mūsu darbu. Lūdzu adresējiet savas atsauksmes un komentārus uz e-pasta adresi support@capitalia.com vai zvaniet uz kontaktos norādīto informāciju. Visas sūdzības izskata uzņēmuma vadītājs un tas tiks atrisinātas ne ilgāk kā 7 dienu laikā.