Cenrādis

Pēdējo reizi atjaunots: 2021-05-11
Capitalia sniegtajiem finansējuma pakalpojumiem tiek piemērots sekojošs cenrādis:

Finansējuma izsniegšanas komisijas

Aizdevums uzņēmumiem 1-5% no summas, min EUR 200. Atkārtotiem klientiem tiek piemērota 10% atlaide
Rēķinu pārdošana 0.6-1.5% no rēķina, min EUR 20
Riska kapitāls 3-5% no finansējuma summas

Citas finansējuma komisijas

Finansējuma pieteikumu izvērtēšana bez maksas
Pirmstermiņa atmaksa Uzraudzības komisija apmaksājama par visu atlikušo aizdevuma termiņu, bet ne vairāk kā par 3 turpmākajiem mēnešiem
Ķīlas reģistrācija pēc valsts nodevu un notāru cenrāža
Grozījumi atmaksas grafikā 0.5% no atlikušās pamatsummas, min. EUR 100, bet ne vairāk kā EUR 1,000
Izmaiņas hipotēkas līgumā 150 EUR
Izmaiņas galvojuma līgumā 150 EUR
Brīdinājuma vēstule par saistību neizpildi EUR 25 (ieskaitot PVN) par katru vēstuli
Standarta izziņas, apstiprinājumi un vēstules EUR 25 (ieskaitot PVN)
Nestandarta izziņas, apstiprinājumi un vēstules Pēc vienošanās, min. EUR 50 (ieskaitot PVN)

Biznesa vērtēšana

Novērtējuma ziņojums no EUR 5000
Ekspress novērtējums EUR 1000