Sūdzību izskatīšana

Pēdējo reizi rediģēts: Jan 4, 2024

Sūdzību iesniegšana

Projekta īpašnieks vai Investors var iesniegt sūdzību, sūtot uz info@capitalia.com aizpildītu sūdzības veidlapu, kas pieejama Capitalia tīmekļa vietnē, zvanot uz biroja tālruni, apmeklējot Capitalia biroju vai nosūtot e-pastu Capitalia speciālistam, kurš ir vadījis klientu. Sūdzību var iesniegt jebkurā sūdzības iesniedzējam saprotamā valodā, kurā ir pieejama Ieguldījumu pamatinformācijas lapa. Sūdzībā jānorāda:


Projektu īpašnieki un Investori var iesniegt sūdzības par Capitalia pakalpojumiem bez maksas. Capitalia bez maksas izskata un apstrādā arī iesniegtās sūdzības.

Ja sūdzība attiecas uz Capitalia pakalpojumiem un ir iesniegta vajadzīgajā formātā, bet sūdzības iesniedzējam trūkst kādas informācijas vai pierādījumu, Capitalia pieprasīs šo informāciju no sūdzības iesniedzēja, lai sniegtu konkrētu atbildi uz sūdzību.

Sūdzību izskatīšana

Ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas Capitalia nosūta sūdzības iesniedzējam paziņojumu, ka sūdzība ir saņemta un ka atbilde tiks sniegta 30 dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas. Paziņojumā tiks norādīta arī par sūdzības izskatīšanu atbildīgās personas kontaktinformācija.

Capitalia centīsies atrisināt visas sūdzības 30 dienu laikā. Ja Capitalia objektīvu iemeslu dēļ nevar sniegt atbildi 30 dienu laikā, Capitalia ir tiesības pagarināt atbildes sniegšanas termiņu, informējot sūdzības iesniedzēju par pagarinājumu un tā iemesliem. Kopējais atbildes sniegšanas termiņš nedrīkst pārsniegt 60 dienas no sūdzības iesniegšanas dienas.

Atbilde sūdzības iesniedzējam tiks nosūtīta uz sūdzības iesniedzēja sūdzībā norādīto e-pasta adresi vai rakstiskā veidā, ja sūdzībā ir izteikts šāds pieprasījums. Atbildē iekļauj lēmuma pamatojumu un attiecīgā gadījumā alternatīvas iespējas, kur sūdzību var izskatīt.