Vai ir reāli saņemt finansējumu jaunajam uzņēmumam Hipotēku bankā?

Ikdienā ar mums, investīciju uzņēmumu Capitalia, sazinās daudz cilvēku, kuri ir nonākuši pie savas biznesa idejas un attīstījuši to tik tālu, kad jādomā par finansējuma piesaisti. Pat ja ideja ir par samērā mazu biznesu, kura  realizēšana ir salīdzinoši vienkārša un neprasa astronomiskus ieguldījumus, visbiežāk topošajiem uzņēmējiem ar savu finansējumu ne tuvu nepietiek idejas realizēšanai. Neskaitot iespēju saņemt palīdzību no draugiem un radiem, jaunajam uzņēmējam Latvijā nav daudz iespēju iegūt finansējumu sava biznesa plāna realizēšanai.

Viena no pirmajām domām par finansējuma avotu, protams, ir bankas, taču Latvijas komercbankas praktiski neizskata jaunu uzņēmumu kreditēšanas projektus. Bankām patīk drošība – tās labprāt finansē darbojošos biznesus ar stabilu naudas plūsmu, taču jaunos uzņēmumos pamatoti saskata daudz lielāku risku. Nereti ir gadījumi, kad bankas neizskata finansēšanas iespējas, pat ja jaunajam uzņēmējam ir papildus nodrošinājums ko piedāvāt (dzīvoklis, zemesgabals). Tas daļēji var būt izskaidrojams arī ar to, ka bieži vien idejas realizēšanai nepieciešams salīdzinoši mazas summas – 5-20 tūkstoši, līdz ar to bankai iespējas nopelnīt attiecībā pret ieguldāmo darbu un risku neatmaksājas.

Mēs, investīciju uzņēmums Capitalia, piedāvājam īpaši pielāgotus aizdevumus maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem ir nepieciešams kapitāls apgrozāmo līdzekļu vai investīciju finansēšanai. Bet arī mūsu prasība ir, lai uzņēmēja biznesa ideja būtu jau kādu laiku realizēta praksē.

Taču ir viens izņēmums, par ko liela daļa (par spīti reklāmas kampaņām) nezina - Hipotēku banka ar īpašu atbalsta programmu jaunajiem uzņēmumiem, kura tiek finansētas ar Eiropas Savienības un Šveices līdzekļiem. Šīs programmas mērķis, atšķirībā no citām bankām, ir nevis nopelnīt, bet veicināt uzņēmējdarbību Latvijā, līdz ar to finansējuma saņemšanai ir atvieglotas prasības (īpaši attiecībā uz nodrošinājumu mazajiem aizdevumiem). Starta programmā iespējams saņemt finansējumu līdz 54 tūkstošiem latu. Programma reāli darbojas – pēdējos 4 gados finansiāli atbalstīti vairāk kā tūkstotis jauno uzņēmumu, kopā piešķirot aizņēmumus vairāk kā 12 miljonu latu apmērā (vidēji ap 11 tūkstošiem latu). Uzņēmuma īpašnieku minimālais līdzieguldījums ir tikai 0-10%, atkarībā no programmas un projekta kopējās summas, līdz ar to programmas ir pieejamas plašam jauno uzņēmēju lokam.

Starta programmā var pieteikties gan cilvēki, kas vēl tikai plāno sākt uzņēmējdarbību, gan arī jau strādājoši jaunie uzņēmumi (dibināti ne agrāk kā 3 gadus pirms pieteikšanās programmā), gan arī uzņēmēji, kas jau darbojas ilgāku laiku, taču ir radusies jauna ideja un tiks dibināts jauns uzņēmums. Procentu likme aizdevumam ir 5-9% gadā apmērā. Kaut šīs procentu likmes jau tā ir krietni zem reālā riska līmeņa, papildus tiek piešķirta procentu likmes subsīdija 70%-80% apmērā no visas procentos maksājamās summas, kā rezultātā faktiski kļūstot par lētāko finansējuma avotu, kas Latvijā ir pieejams.

Pēdējos gados esam palīdzējuši gan ar biznesa plāna izstrādi, gan finanšu prognožu modeļu sastādīšanu vairāk kā 30 uzņēmumiem, tostarp arī jauniem uzņēmumiem, no kuriem liela daļa ir pieteikušies tieši Hipotēku bankas programmās. Esam arī veikuši biznesa plāna „diagnostiku” pirms iesniegšanas bankā. Pēc mūsu pieredzes, kredītu saņemt ir reāli, taču pieteikšanās nenozīmē automātisku apstiprinājumu un naudas saņemšanu.

Pastāv vairāki iespējamie klupšanas akmeņi, no kuriem uzņēmējam jāuzmanās. Piemēram, uzņēmums nedrīkst būt grūtībās un tam nevar būt nodokļu parādi.

Tāpat ir svarīgi pareizi pamatot ieņēmumu prognozi - apgrozījuma trīskāršošanās gadu no gada 5 gadu periodā nav neiespējama, bet mazticama. Daudz profesionālāk izskatīsies mērenāks pieaugums, kas ir rūpīgi pamatots un balstīts uz kopējā tirgus attīstības perspektīvām un konkrētām uzņēmuma aktivitātēm pārdošanas apjomu audzēšanā. Tas pats attiecas uz izmaksu prognozēm. Nav jārēķina katras pildpalvas un saspraudes izmaksas, taču arī izmaksām jābūt skaidri pamatotām un loģiskām.

Vēl viena izplatīta problēma ir apgrozāmā kapitāla plānošana. Piemēram, jaunais ražošanas uzņēmums  plāno ieguldīt 15 tūkstošus iekārtas, citi izdevumi saistīti ar darbības uzsākšanu plānoti 5 tūkstošu apmērā, tātad kopā projekta izmaksas - 20 tūkstoši. Taču sākot strādāt atklājas, ka pēkšņi naudas nepietiek, lai samaksātu visiem piegādātājiem par izejvielām. Kāpēc iztrūkums? Klientiem tiek dotas 60 dienas apmaksai, kas nozīme, ka debitoru parādos ir iesaldēta nauda, kas ir līdzvērtīga divu mēnešu apgrozījumam. Tāpēc ļoti būtiski ir ne tikai aprēķināt pašsaprotamās iekārtu un izejvielu izmaksas, bet arī pārdomāt naudas plūsmu, ņemot vērā norēķinu noteikumus ar piegādātājiem un klientiem. 

Pozitīva kredīta lēmuma pieņemšanai ļoti svarīgs ir arī nepieciešamā finansējuma mērķis. Piemēram, ir labas izredzes saņemt finansējumu nelielas ražotnes izveidei, ja no kopējām projekta izmaksām 15 tūkstošu apmērā iekārtas maksā 7 tūkstošus, 7 tūkstoši paredzēti citām izmaksām un apgrozāmajiem līdzekļiem un, piemēram, 1 tūkstotis reklāmai. Savukārt, plānam atvērt internetveikalu, paredzot 1 tūkstoti mājaslapas izstrādei un 14 tūkstošus reklāmai, saņemt atbalstu ir praktiski neiespējami. Lai gan programmām ir atvieglotas prasības, banka tomēr izvērtē riska pakāpi un nemateriālas izmaksas, kurām nav paliekošas vērtības vai vismaz drošas atdeves, finansē nelabprāt (tās pašas reklāmas izmaksas, ieguldījumi nomātu telpu remontā).

Vēl jāņem vērā, ka programmas neatbalsta visas nozares. Piemēram, Starta programmā netiek atbalstīta zivju audzēšana, lauksaimniecības produktu ražošana, kravas transporta pakalpojumi u.c. Tāpat, gadījumā ja ir saņemts cita veida ES atbalsts, jānoskaidro par tā savienojamību ar izvēlēto programmu.

Ir jābūt gatavam, ka pat pie samērā labi pārdomāta plāna, izvērtējot riskus, banka piekrīt finansējumu piešķirt, tajā pašā laikā pierasot papildus nodrošinājumu, lai arī summa nepārsniedz 17,5 tūkstošus (robežlīnija aizdevumiem bez papildus nodrošinājuma prasībām).

Ir ļoti būtiski kritiski palūkoties uz saviem plāniem un rūpīgi sagatavoties pirms došanās uz banku. Jābūt gataviem atbildēt uz katru jautājumu, jāizpēta arī tirgus – tirgus dinamika un tendences, konkurenti un priekšrocība pret tiem. Rezultātā pamatīgā sagatavošanās galvenokārt nāks par labu pašam uzņēmējam. Tāpat mēs, Capitalia, esam priecīgi satikt jaunos uzņēmējus un dalīties mūsu pieredzē, nepieciešamības gadījumā palīdzot ar profesionāla biznesa plāna vai finanšu prognožu sagatavošanu, vai arī veicot uzņēmēja paša izstrādātā biznesa plāna „diagnostiku” pirms iesniegšanas bankai. 
Rakstu ievietoja plkst. 15:15