Capitalia obligācijas iekļautas Nasdaq Baltijas vērtspapīru tirgū

No 2014.gada 3.novembra Capitalia, AS obligācijas ir iekļautas Nasdaq Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. Ņemot vērā Capitalia obligāciju emisijas noteikumus, ir uzsākta tirdzniecība ar līdz šim emitētajām 1 000 obligācijām, kuru kopējā nominālvērtība sastāda 1 milj. EUR.
 
"Obligāciju kotācija biržā ir pievilcīga finansēšanās alternatīva daudziem vietējiem nebanku finanšu sektora uzņēmumiem," teica Juris Grišins, Capitalia, AS vadītājs. "Capitalia izvēlējās obligāciju kotēšanu biržā, lai vienkāršotu ieguldījuma iespējas esošiem investoriem, kā arī atvērtu durvis jaunu ieguldītāju piesaistei."
 
"Mēs apsveicam Capitalia ar veiksmīgo obligāciju emisiju Nasdaq Baltijas Parāda vērtspapīru tirgū," teica Daiga Auziņa-Melalksne. "Mums ir prieks redzēt pozitīvu attīstību Baltijas fiksēto ienākumu segmentā."
Rakstu ievietoja plkst. 15:53
Tagi: Capitalia