Uzņēmuma finanšu riski un kā tos novērstUzņēmuma bilance ir līdzvērtīga cilvēka sirds kardiogrammai, un par šo finanšu sirdsdarbības veselību ir jārūpējas. Tāpēc arī uzņēmumiem iespēju robežās ir jāmazina stresa līmenis, lai veicinātu uzņēmuma ilgtspēju. Turklāt rūpes par finanšu un bilances risku mazināšanu ļaus vienkāršāk piesaistīt gan bankas, gan alternatīvo finansējumu uzņēmuma izaugsmei. Kas tad ir šie finanšu riski, kam jāpievērš īpaša uzmanība?

Pārāk lielas parādsaistības

Pirmais un galvenais uzņēmuma finanšu risks ir pārāk lielas parādsaistības. Lielas parādsaistības nozīmē augstus fiksētos ikmēneša maksājumus. Tas, savukārt, nozīmē, ka uzņēmumam ir jābūt spējīgam uzturēt regulāri stabilu ienākumu apmēru. Attiecīgi, liels kredītu apmērs var sagādāt stresa situācijas uzņēmuma naudas plūsmai jebkādu negaidītu pavērsienu rezultātā, kad strauji samazinās uzņēmuma ienākumi. Balstoties uz Deutche Bank pētījumu, Eiropā kredīti veido vidēji 23% no mazo un vidējo uzņēmumu bilances apmēra. Laba mēraukla ir šāda - kredītu apmēram nevajadzētu pārsniegt pašu kapitāla apmēru. Protams, nozares vidējie rādītāji var būtiski atšķirties atkarībā no darbības jomas un specifikas. Tā, piemēram, aizdevumu apmērs ir vidēji zemāks IT programmēšanas uzņēmumiem, bet augstāks ražošanas kompānijām

Nepareizi izvēlēti finanšu instrumenti

Attiecībā uz finanšu instrumentiem, uzņēmumam būtu pēc iespējas jācenšas pielāgot izmantoto finansējumu savu ienākumu specifikai. Ja ienākumi ir neregulāri ar augstām sezonālām svārstībām, tad uzņēmumam piemērotāka būs kredītlīnija. Ja apgrozījumu nodrošina darījumi ar lieliem rēķiniem citām sabiedrībām, tad ērts būtu faktorings vai rēķinu pārdošana. Ilgtermiņa investīcijām, piemēram, ražošanas iekārtu iegādei būtu jāņem ilgtermiņa kredīts, riska kapitāls vai līzings. Īsa un vidēja termiņa projektiem un investīcijām piemēroti būtu alternatīvo finansētāju sniegtie aizdevumi uzņēmumiem. Ja biznesam vēl nav stabilu ienākumi, vai tie ir strauji augoši, ir vērts piesaistīt biznesa eņģeļus vai arī riska investīcijas.

Likviditātes problēmas

Ienākumu un izdevumu termiņu nesabalansēšana uzņēmumam var radīt tā dēvēto likviditātes risku. Proti, vienā brīdī uzņēmums nevar izpildīt savas saistības pret kredītiestādēm vai pasūtītājiem, pat tad, ja darbojas ar labu peļņu. Lai no tā izvairītos, ir jāseko, lai uzņēmuma īstermiņa aktīvi (krājumi, debitori, izejvielas u.tml.) būtu lielāki par īstermiņa saistībām (līdz 12 mēnešiem). Tāpat ir jāuzmanās no pilnīgas bankas kredītlīnijas izsmelšanas uz brīdi, kad beidzas kredītlīnijas līguma termiņš. Vienmēr ir jāpieņem, ka banka var šo kredītlīniju nepagarināt.

Laikā nemaksājoši klienti

Viens no svarīgiem finanšu rādītājiem, ko vērtē uzņēmumu finansētāji, ir tā sauktās debitoru un kreditoru dienas. Būtībā tās norāda, vidēji cik ātri jūs norēķinieties ar saviem piegādātājiem un cik ātri klienti norēķinās ar jums. Ir retas nozares, kur pēcapmaksas norēķini ar klientiem vai piegādātājiem pārsniedz 30 dienas. Ja šī atzīme tiek pārsniegta, tas var norādīt, ka kāds no klientiem kavē savu rēķinu apmaksu vai arī jūs kavējat savu rēķinu samaksu saviem piegādātājiem. Pārsteidzoši, bet ne visiem uzņēmumiem ir skaidra debitoru kontroles politika. Šādai politikai būtu jānosaka gan kādas ir rīcības klienta maksājumu kavējumu gadījumā, gan arī precīzi jānodefinē, kā un kādiem klientiem tiek piešķirta iespēja maksāt ar pēcapmaksu. Bieži uzņēmumi pieņem lēmumus par pēcapmaksas atļaušanu balstoties uz tādiem faktoriem kā reputācija tirgū, savstarpējā pazīšanās un vēsturiskā maksāšanas disciplīna. Šie faktori ir svarīgi, bet tie var tikai papildināt rūpīgu klienta finanšu stāvokļa analīzi. Vēl labāk (vai vienkāršāk) ir savus debitoru parādus apdrošināt un tādējādi nodrošināt, ka šo finanšu analīzi veic apdrošināšanas kompānijas. Latvijā tirdzniecības darījumos debitorus apdrošināt piedāvā, piemēram, Altum un BTA.

Nepārvērtēti krājumi

Vēl viena bilances pozīcija, par kuru uzņēmējam būtu jātur ikdienas rūpe ir krājumi. Atkarībā no nozares, krājumi var strauji novecot un zaudēt savu vērtību. Tāpēc krājumu inventarizācijai un pārvērtēšanai ir jābūt daļai no regulārajām iekšējo pārbaužu procedūrām. Pretējā gadījumā nereti veidojas situācijas, kad uzņēmuma bilance atspoguļo krājumus, kas vairs noliktavā, nav atrodami, vai arī, kuru vērtība ir zudusi. Laba prakse būtu veikt pilnu krājumu inventarizāciju reizi gadā, noslēdzot finanšu gadu. Finansētāju vidū lielāka uzticība ir, ja šādu inventarizāciju veicis neatkarīgs uzņēmums.

Ar saimniecisko darbību nesaistīti aktīvi

Kā vēl viens svarīgs aspekts, lai uzlabotu uzņēmuma finanšu datu skatu finansētāju acīs, ir attīrīt bilanci no aktīviem, kas nav tieši saistīti ar  saimniecisko darbību. Uzņēmuma bilancē jāatrodas tikai tādiem aktīviem, kas ir tieši saistīti ar uzņēmējdarbību.

Sakārtota un pārdomāta uzņēmuma bilance un finanšu pārskatu gatavība ir svarīga atslēga sekmīgai finansējuma piesaistei vai biznesa pārdošanai. Bet vēl jo vairāk, rūpes par savas kompānijas finanšu veselību un risku mazināšanu nodrošinās spēju paciest krīzes, neveiksmes un citus biznesa stresus.
Rakstu ievietoja plkst. 11:11