Rietumu Radio: “KD Terminal” apjoma projektam bankas varētu prasīt arī valsts vai pašvaldības garantijas.

Rietumu Radio gadu iesāka ar analītisku apskatu par finansējuma piesaisti liela apjoma projektiem. Precīzāk apskatīs jautājums par jaunā multifunkcionāla termināla KD Terminal finansēšanu. Viedoklis un komentārus par līdzekļu piesaisti un banku uzņēmumu kreditēšanas politiku sniedza Capitalia vadītājs Juris Grišins.
 
“Raugoties uz kopējo kredītu portfeli, bankas kreditē nedaudz mazāk un kapitāla pieejamība ir visnotaļ liela, par ko liecina zemās procentu likmes depozītiem. Bankas meklē labos projektus, kas atbilst viņu riska kritērijiem,” sacīja Grišins.

Pilnu rakstu variet lasīt šeit:
http://www.rietumuradio.lv/zinas/“kd-terminal”-apjoma-projektam-bankas-varetu-prasit-ari-valsts-vai-pasvaldibas-garantijas/
Rakstu ievietoja plkst. 17:30