Mežsaimniecība kā investīciju objekts

Pēdejo pāris gadu laikā mežsaimniecība savas uzticamības un stabilitātes dēļ ir kļuvusi par perspektīvu nozari gan aizdevēju, gan investoru acīs. Taču bieži vien privātajiem ieguldītājiem ir problēmas rast veidu, kā šajā nozarē praktiski investēt.

Lielākajai daļai mežsaimniecības uzņēmumu ir līdzīgi attīstības plāni – iegādāties cirsmas un meža īpašumus. Ierobežotā īpašumu un plašā interesentu skaita dēļ īpaša nozīme ir iegādes ātrumam, tādēļ, ja uzņēmumam iegādei nepietiek ar saviem līdzekļiem, tas nereti piesaista alternatīvo finansējumu, kas ir ātrāk un brīvāk pieejams par bankas finansējumu. Mežsaimniecības uzņēmumi arī aktīvi iegādājas papildus tehniku, kas var tikt finansēta kā aizdevuma, tā līzinga formā.

Pēdejā laikā mežsaimniecības uzņēmumi pastiprināti interesējas arī par apgrozāmo līdzekļu finansējumu izmaksu segšanai. Uzņēmumi, kas koksni eksportē uz tālām ārvalstīm, saskārušies ar iespaidīgu transporta izmaksu pieaugumu, kuru segšanai nepieciešami papildus apgrozāmie līdzekļi.

Lai gan mežu īpašniekiem šķiet vilinoši cirsmas un mežu īpašumus pārdod labvēlīgas koksnes cenas apstākļos, investoriem mežu īpašumi ir pievilcīgs investīciju objekts. Lielākoties izstrādātās mežu zemes platības nonāk skandināvu un nedaudzo vietējo fondu īpašumā. Visdrīzāk arī straujā Krievijas un Baltkrievijas koksnes importa samazināšana palielinās vietējo resursu un īpašumu cenas.  Tāpēc, lai veicinātu vietējo investoru piekļuvi mežu kapitālam, "Capitalia" ir aktivizējusi aizdevumu izsniegšanu ar meža īpašumu kā nodrošinājumu. Tādējādi “Capitalia” veicinās mežu resursa nonākšanu vietējo investoru īpašumā. Sīkāka informācija par šādiem projektiem pieejama "Capitalia" līdzfinansēšanas platformā.
Rakstu ievietoja plkst. 17:04