Kā sagatavoties mainīgiem tirgus apstākļiem

Pēdējā gada laikā biznesa vide ir piedzīvojusi dažādus satricinājumus, kur pandēmijas radītās grūtības ir nomainījis straujš energoresursu un materiālu cenu kāpums. Mainīgi tirgus apstākļi prasa rūpīgu plānošanu un preventīvu pasākumu īstenošanu negatīvu seku mazināšanai. Lai gan nākotnē ieskatīties nav iespējams, ir dažādas darbības, ko uzņēmējs var veikt, lai operatīvi pielāgotos biznesa vides pārmaiņām.

Izmaksu pārskatīšana un optimizēšana
Strauja apgrozījuma krituma rezultātā ne vienmēr tikpat ātri iespējams samazināt izmaksas, kas var rezultēties zaudējumos un apgrozāmo līdzekļu trūkumā. Būtiski ir apzināties lielākās izmaksu pozīcijas un uzturēt tās veselīgā proporcijā pret ieņēmumiem atkarībā no nozares. Ieteicams reizi gadā izskatīt visus regulāros rēķinus un apdomāties, vai tā tiešām ir neatsverama izmaksa, bez kuras nav iespējams iztikt. Bieži lielākās izmaksas ir darbaspēks - svarīgi ir laicīgi izvērtēt personāla efektivitāti un pienākumu pārdali. Jāņem vērā, ka veiksmīga biznesa turpināšana sarežģītos apstākļos reizēm prasa arī tādus nepopulārus lēmumus kā komandas samazināšana.

Ienākumu plānošana
Labi pārdošanas apjomi šodien negarantē tikpat stabilus ienākumus arī rīt. Ļoti svarīgi ir uzturēt regulārus kontaktus ar galvenajiem pircējiem un pasūtītājiem, tādā veidā monitorējot partneru nākotnes nodomus un iespējamās izmaiņas pasūtījumu apjomos. Ja uzņēmuma darbība balstās uz sadarbību ar vienu vai dažiem lieliem pircējiem, tikpat būtiski ir sistemātiski sekot līdzi pircēju finanšu stāvoklim un pieškirtajiem pēcapmaksas limitiem. Ja izpētes rezultātā tiek konstatēta klienta finanšu stāvokļa pasliktināšanās vai parādās citi satraucoši signāli kā pieaugošs nodokļu parāds vai publiski reģistrēti maksājumu kavējumi, iesakām pārskatīt sadarbības un apmaksas nosacījumus ar konkrēto klientu. Pircēju un produktu diversifikācija var prasīt ilgāku laiku, tādēļ tā nebūs ātri realizējama krīzes menedžmenta aktivitāte, bet gan ilgtermiņa stratēģija, uz kuru tiekties uzņēmējam, lai pakāpeniski samazinātu pircēju koncentrāciju. Nozīmīgs aspekts biznesa riska samazināšanai var būt arī produktu un pakalpojumu diversificēšana, lai bizness nebūtu atkarīgs tikai no kāda nišas produkta vai pakalpojuma pārdošanas. Savukārt naudas plūsmas un ienākumu plānošanā var noderēt arī Capitalia izstrādātie bezmaksas plānošanas rīki uzņēmējiem.

Finanšu saistību pārskatīšana
Norēķini ar aizdevējiem dinamiskos tirgus apstākļus var radīt ne mazums raižu. Ļoti būtiski ir pievērst īpašu rūpību kredītlīnijām un overdraftiem, kam drīzumā beidzas lietošanas termiņš, un aicinām laicīgi sākt sarunas ar aizdevējiem par kredītlīniju ikgadējo pagarināšanu. Ja jūtams, ka finanšu slogs jau šobrīd ir pārāk liels, rosinām laicīgi uzsākt sarunas ar aizdevējiem par grafika izmaiņām. Savukārt, ja uzņēmumam ir zems finanšu saistību apjoms vai saistību nav vispār, papildu īstermiņa finansējums aizdevuma vai kredītlīnijas formā var radīt papildu drošības sajūtu un rezerves neplānotām vai sezonālām izmaksām.

Debitoru risku mazināšana
Ekonomiskās situācijas svārstību rezultātā var pasliktināties pircēju norēķinu disciplīna, kas var izraisīt apgrozāmo līdzekļu trūkumu un pat zaudējumus neatgūstamu debitoru gadījumā. Capitalia jau iepriekš ir apkopojusi un publicējusi dažādus debitoru risku mazināšanas padomus, un aicinām uzņēmējus ieviest tos arī sava biznesa ikdienā. Jāņem vērā, ka ir svarīga ne tikai esošo debitoru regulāra kontrole, bet arī rūpīga jauno sadarbības partneru izpēte pirms atliktā maksājuma piedāvāšanas.

Atteikšanās no nerentablu produktu un pakalpojumu pārdošanas
Ja uzņēmums nodarbojas ar plaša sortimenta preču ražošanu, tirdzniecību vai pakalpojumu sniegšanu, ļoti būtiski ir apzināties katras preču vai pakalpojumu kategorijas rentabilitāti atsevišķi. Reizēm uzņēmumi turpina zemas rentabilitātes preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu ilgstošas sadarbības vai citu ekonomiski nepamatotu iemeslu vārdā. Nepieciešamības gadījumā aicinām atteikties no nerentabliem produktiem vai pakalpojumiem, attiecīgi samazinot arī ar to ražošanu un sniegšanu saistītās izmaksas.
Rakstu ievietoja plkst. 11:39