Capitalia noslēdz līgumu ar Eiropas Investīciju fondu

 

Capitalia un Eiropas Investīciju fonds (EIF) parakstījuši līgumu par garantiju instrumentu, kas paredz 10 miljonu eiro finansējuma piešķiršanu turpmāko piecu gadu laikā mazajiem uzņēmumiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Šī garantija ļaus mazajiem uzņēmumiem vieglāk saņemt finansējumu. Līgumu atbalsta Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF), Investīciju plāna Eiropai kodols, un Nodarbinātības un Sociālo Inovāciju (NuSI) programma.

Marianne Tīsena (Marianne Thyssen), Eiropas nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre, teica: “Viena no mūsu prioritātēm ir līdzekļu piešķiršana mazajiem uzņēmējiem, lai tie varētu vieglāk saņemt finansējumu un likt lietā savu talantu. Tādējādi mēs tiecamies veidot taisnīgāku un iekļaujošāku Eiropas Savienību.”

EIF Iekļaujošo finanšu departamenta vadītājs Pers-Eriks Eriksons (Per-Erik Eriksson) piebilst: “Ar ES NuSI programmas atbalstu Capitalia spēs paplašināt savu darbību mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu aizdevumu jomā atbilstoši uzņēmuma stratēģijai saglabāt savu unikālo pozīciju tirgū kā vadošajam alternatīvajam finansētājam Baltijas valstīs. Paredzams, ka šīs darbības paplašināšana būtiski ietekmēs finanšu un sociālās iekļaušanas situāciju visās trijās Baltijas valstīs, un EIF ir gandarīts sniegt atbalstu šī mērķa sasniegšanā.”

Capitalia ir pirmais alternatīvā finansējuma sniedzējs Baltijas valstīs, kas ir kvalificējies šai augstu vērtētajai garantiju programmai. Līguma noslēgšana ar EIF nozīmē, ka mazajiem uzņēmumiem spēsim piedāvāt aizdevumu ar daudz pieejamākām procentu likmēm un bez nodrošinājuma prasībām. Šīs programmas ietvaros uzņēmumi varēs saņemt finansējumu līdz pat 25 000 eiro apmērā,” norāda Juris Grišins, Capitalia vadītājs.

Lai kvalificētos atbalsta saņemšanai, uzņēmuma apgrozījums vai bilances apmērs nedrīkst pārsniegt 2 miljonus EUR, savukārt darbinieku skaits nedrīkst pārsniegt 9 cilvēkus. Finansējums uzņēmumiem būs pieejams uz termiņu no 3 mēnešiem līdz 5 gadiem. Pieteikties aizdevumam un uzzināt citus  kvalificēšanās kritērijus iespējams Capitalia mājaslapā www.capitalia.com. NuSI Garantiju Nodarbinātības un sociālo inovāciju (NuSI) programmas ietvaros finansē Eiropas Savienība. Eiropas Komisija ir NuSI Garantijas īstenošanu ir uzticējusi Eiropas Investīciju fondam.
 
Par Capitalia
Capitalia ir vadošais alternatīvā finansējuma sniedzējs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Baltijas valstīs un ir pārstāvēts NASDAQ Riga fondu biržā. Capitalia ir finansējusi apgrozāmos līdzekļus un kapitāla investīcijas vairāk nekā 5 000 uzņēmumiem, ieguldot vairāk nekā 50 miljonus eiro to attīstībā. Tāpat Capitalia ir investējusi riska kapitālu tādos uzņēmumos kā Indexo un Giraffe 360.

Par Nodarbinātības un Sociālo inovāciju programmu
Eiropas Nodarbinātības un Sociālās Inovācijas programmas ietvaros Eiropas Komisija atbalsta mikro uzņēmumu  un sociālās uzņēmējdarbības finansēšanu  193 miljonu eiro apmērā laika periodā no 2014.-2020. gadam. Mērķis ir palielināt mikrokredītu (līdz 25 000 EUR) pieejamību, īpaši maz-aizsargātām personām un mazajiem uzņēmumiem.  Papildus tam, Eiropas komisija pirmo reizi ar investīcijām līdz pat 500 000 EUR apmērā atbalsta arī sociālos uzņēmumus. Mikrofinansēšana un atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai pirmo reizi tiek ieviests ar Eiropas garantijas palīdzību, kas sniedz iespēju mikrokredītu izsniedzējiem un investoriem sociālajos uzņēmumos sasniegt arī tos uzņēmumus, kurus tie savādāk nevarētu finansēt augstāku riska apsvērumu dēļ. Eiropas Komisija ir izvēlējusies EIF lai ieviestu NuSI garantiju programmu.

Par Eiropas Investīciju plānu
Eiropas investīciju plāns, plašāk pazīstams kā « Junkera plāns », ir viena no Eiropas Komisijas galvenajām prioritātēm. Tas koncentrējas uz uzņēmumu investīciju apmēru palielināšanu, lai radītu jaunas darbavietas un sekmētu biznesu izaugsmi.  To ir plānots sasniegt pateicoties inteliģentākai finanšu resursu izmantošanai, samazinot šķēršļus investīcijām un piedāvājot noderīgu tehnisko atbalstu investīciju projektiem.
Eiropas Stratēģisko Investīciju Fonds (EFSI) ir galvenais Junkera Plāna balsts, kas pirmo reizi piedāvā zaudējumu garantijas, tādējādi atļaujot Eiropas Investīciju Bankai investēt arvien vairāk projektos un uzņemties augstāku risku. ESIF jau ir uzrādījis taustāmus rezultātus. Balstoties uz projektiem un līgumiem, kas jau ir apstiprināti ar ESIF programmas starpniecību, tiek plānots, ka tiks nodrošinātas investīcijas  380 miljardus eiro apmērā, atbalstot 842 000 vidējos un mazos uzņēmumus visās 28 dalībvalstīs. Vairāk informācijas par Eiropas Investīciju plāna rezultātiem iespējams apskatīt šeit.
Rakstu ievietoja plkst. 16:44