Ikgadēja informācijas publiskošana saskaņā ar Eiropas Mikrokredītu izsniegšanas ētikas kodeksu

Saskaņā ar Eiropas Mikrokredītu izsniegšanas ētikas kodeksu Capitalia publisko savu ikgadējo finanšu un operatīvo informāciju. Šī publikācija ietver datus par 2021.gadu, kurus ir apstiprinājuši MicroFinanza Srl vērtētāji, kas darbojas EaSI (Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības) vārdā.
 
Pilnā publikācija pieejama šeit.
Rakstu ievietoja plkst. 14:58