Gada Investīcija 2017 - IndexoJau ilggadēja tradīcija Latvijas Riska Kapitāla asociācijai ir noslēgt gadu ar veiksmīgāko ieguldījumu apbalvošanu. Par 2017. gada veiksmīgāko ieguldījumu tika godalgota 39 investoru apvienība, kas investēja pensiju pārvaldes sabiedrībā Indexo. Starp šiem investoriem ir arī Capitalia, kas arī turpmāk plāno veikt riska kapitāla investīcijas uzņēmumos Baltijas valstīs. Capitalia pārstāvis, Pāvels Šnejersons, strādā arī Indexo padomē, saskaņā ar mūsu stratēģiju, piedāvājot ne tikai naudu biznesam, bet arī padomu. 

Indexo, kas pieteica darbību Latvijas pensijas pārvaldes tirgū 2017. gada vidū, jau ir ieguvis pārvaldībā pensiju uzkrājumus vairāk kā EUR 30 miljonu apmērā. Piedāvājot modernu un zemu izmaksu pensiju plānu pārvaldi, Indexo ir spējis sašūpot pensiju pārvaldes tirgu Latvijā, izraisot plašas diskusijas sabiedrībā un reakciju no konkurentiem. 
Rakstu ievietoja plkst. 17:11