Dienas Bizness: Vērtīgākais uzņēmums - a/s Latvijas valsts meži

Laikraksts Dienas Bizness pēta meža nozares uzņēmumus un to vērtības balstoties uz Capitalia un Lursoft izstrādāto biznesa vērtības kalkulatoru. Nosaukti nozares vērtīgākie uzņēmumi, kā arī skaidrota vērtēšanas metode un izmantotie pieņēmumi.

Pēc 2012. gada datiem top trīs uzņēmumi ar lielāko kapitāla vērtību ir a/s Latvijas valsts meži, SIA Bolderaja Ltd un a/s Latvijas finieris, taču jāņem vērā, ka automātiski iegūtais novērtējums ir tikai indikatīvs - tas neņem vērā uzņēmuma unikālos apstākļus,  izaugsmes plānus un citus specifiskus apsvērumus, kuri ietekmē tirgus vērtību. Precīzam uzņēmuma novērtējumam iesakam pasūtīt individuāli veiktu uzņēmuma novērtējumu

Dienas bizness: Vertigakais uznemums - a/s Latvijas valsts mezi.

Rakstu ievietoja plkst. 15:05