Capitalia uzņēmējiem piedāvā finansējuma rokasgrāmatu

Investīciju un konsultāciju uzņēmuma Capitalia sagatavotās finansējuma rokasgrāmatas mērķis ir sniegt praktisku informāciju uzņēmējiem par pieejamo finansējumu un konsultatīvo atbalstu. Tajā ir apkopoti katrai uzņēmuma attīstības fāzei noderīgi padomi, kā arī finansiālā atbalsta un konsultāciju sniedzēju saraksts ar attiecīgo kontaktinformāciju. Apkopotā rokasgrāmata ir paredzēta gan jaunu ideju autoriem, gan lieliem uzņēmumiem.

Finansējuma rokasgrāmata ir sadalīta 5 daļās: pirmās četras sadaļas norāda uz dažādiem atbalsta veidiem atkarībā no kompānijas attīstības stadijas (idejas, dibināšanas, izaugsmes, stabilitātes), savukārt pēdējā sadaļa sniedz praktiskus padomus investīciju un kredītu piesaistē. Papildus, Capitalia piedāvā ērtus un vienkārši pielāgojamus finanšu plānošanas rīkus, kas ļauj gan sastādīt uzņēmuma budžetu, gan veikt ikdienas naudas plūsmas vadību. „Mēs noteikti ieteiksim iepazīties ar šo materiālu visiem uzņēmumiem, kas pieteiksies mentoringa atbalstam mūsu organizācijā” min Rīgas Ekonomikas Augstskolas Mentoru Kluba vadītāja Maija Kāle. „Uzskatu, ka šīs rokasgrāmatas viena no galvenajām vērtībām ir vienuviet apkopotā finansētāju un atbalsta sniedzēju kontaktu datubāze”. Ar finansējuma rokasgrāmatu, kā arī papildrīkiem var iepazīties Capitalia un tās sadarbības partneru mājas lapās. Nākotnē tiek plānots šo materiālu publicēt arī bukleta formā. Rokasgrāmatas dati tiks atjaunoti reizi ceturksnī. Capitalia ir starptautiska investīciju un darījumu konsultāciju kompānija, kas specializējas uz mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Papildus informāciju par uzņēmumu un finanšu rokasgrāmatu var iegūt mājas lapā .

Capture
Rakstu ievietoja plkst. 12:14