Capitalia pārdod savu ieguldījumu pensiju fondu pārvaldniekā Indexo

2020. gada nogalē Capitalia pārdeva savas akcijas pensiju fondu pārvaldniekā Indexo. Investīcijas tika veiktas 2017. gadā kopā ar 38 citiem privātiem investoriem ar mērķi izviedot no bankām alternatīvu pensiju fondu līdzekļu pārvaldnieku. Pēc sekmīga starta un veiksmīgas vairāku gadu izaugsmes Capitalia nolēma realizēt savu ieguldījumu kompānijā un novirzīt līdzekļus, lai veiktu riska kapitāla investīcijas citos strauji augošos uzņēmumos Baltijas valstīs. Darbu Indexo padomē līdz ar to beidza arī mūsu pārstāvis Pāvels Šnejersons. Mēs vēlamies pateikties uzņēmuma dibinātājiem, valdei, padomes locekļiem un pārējiem akcionāriem par sekmīgo sadarbību.
Rakstu ievietoja plkst. 17:30