Capitalia obligāciju fonds veicis ieguldījumus pašmāju uzņēmumos un izmaksājis pirmās dividendes

Finansēšanas uzņēmums Capitalia pērnā gada nogalē nodibināja savu trešo alternatīvo ieguldījumu fondu “Capitalia Bond Fund”, kura mērķis ir ieguldīt Baltijas valstu uzņēmumu obligācijās, un jau pirmajā darbības ceturksnī fonds veicis ieguldījumus tādu uzņēmumu obligācijās kā Clean R, DelfinGroup un Baltic Horizon.  Šīs investīcijas ļāva investoriem jau saņemt pirmo dividenžu izmaksu.

Capitalia Baltijas obligāciju fonds ir pirmais fonds Latvijā, kas specializējas tieši uz vietējā reģiona vērtspapīru iegādi. Līdz ar straujo reģiona kapitāla tirgus attīstību, Baltijas valstu uzņēmumu obligācijās ir ļoti perspektīvs un pievilcīgs veids, kā veidot savu pasīvo ienākumu portfeli. Fonds ir īpaši piemērots privātiem investoriem, jo ļauj ērti izveidot diversificētu portfeli. 

Pēdējos gados Baltijas uzņēmumi arvien biežāk izvēlās piesaistīt kapitālu, publiski izlaižot obligācijas. Tomēr nereti obligācijas tiek piedāvātas slēgtam investoru lokam un ar augstu, visbiežāk 100 000 eiro, minimālo ieguldījuma apmēru. Tas nozīmē, ka privātiem investoriem ir nepieciešams nozīmīgs kapitāls, lai izveidotu racionāli diversificētu ieguldījumu portfeli. Tāpēc, ņemot vērā Capitalia uzkrāto pieredzi vairāk nekā 15 gadu garumā analizējot dažādu uzņēmumu kredītriskus, izveidojām fondu, kas ieguldījumus Baltijas valstu obligācijās padara pieejamākus plašākam privāto investoru lokam. Fonda minimālais ieguldījuma apmērs ir no 25 000 eiro, turklāt investora vietā tiek veikta katra obligāciju piedāvājuma riska un atdeves analīze. Tāpat Capitalia ir nodibinājis attiecības ar galvenajiem Baltijas valstu obligāciju brokeriem un emitentiem, nodrošinot piekļuvi ieguldījumu iespējām, kas privātiem investoriem bieži nemaz nav pieejamas,” uzsver Capitalia vadītājs Juris Grišins. 

Capitalia obligāciju fonds tiek pozitīvi vērtēts arī no obligāciju izdevēju puses. DelfinGroup investoru attiecību vadītājs Artūrs Dreimanis atzīmē: “Jaunu investīciju fondu izveide ir nozīmīgs faktors investīciju kultūras un kapitāla tirgus attīstībai Latvijā. Privātiem investoriem, kas paši nevar veikt neatkarīgu obligāciju kredītrisku analīzi, ir prātīgi uzticēt šos lēmumus profesionāliem fondu pārvaldniekiem, piemēram, kā Capitalia. Arī no obligāciju izlaidēja perspektīvas ir svarīgi, ka tirgū ir vairāk investoru, jo tas palielina pieprasījumu pēc finanšu instrumentiem, tiek uzlabota to likviditāte, kā arī pieaug uzņēmumu iespējas saņemt finansējumu.”

“Capitalia Bond Fund” ir paredzēts profesionāliem investoriem (kā definēts Direktīvā 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem) un privātiem investoriem, kuri spēj veikt neatkarīgus ieguldījumu lēmums un ir informēti par visiem saistītajiem riskiem. Minimālais ieguldījums fondā ir 25 000 eiro un fonda plānotā gada atdeve ir 8-10% gadā, izmaksājot dividendes katru ceturksni. Fonds noslēdza 2022. gadu ar peļņu un veica pirmo ceturkšņa dividendžu izmaksu. 
Rakstu ievietoja plkst. 11:22