Capitalia nerevidētais pārskats par 2022. gada 3. ceturksni

Par darbības rezultātiem
2022. gada trešajā ceturksnī Capitalia neto apgrozījums bija EUR 916 tūkstoši. Ceturksnis ir noslēgts ar peļņu EUR 30 tūkstošu apmērā. Darbības rezultāti šī gada trešajā ceturksnī pasliktinājās, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, dēļ zemākas sezonālās uzņēmumu aktivitātes finansējuma piesaistē, kā arī augstākām administrācijas (IT izstrādes) izmaksām, saistībā ar nepieciešamiem ieguldījumiem saistībā ar licensēšanās darbībām.

Par svarīgākajiem notikumiem
Gada pēdējā ceturksnī kopējais izsniegtā finansējuma uzņēmumiem apmērs sastādīja EUR 3.5 miljonus (iepriekšējā ceturksnī EUR 4.9 miljoni). Starp šajā periodā finansētajiem biznesiem bija tādas kompānijas kā, piemēram, Rūjas Meži (mežsaimniecība), Saltus (mežsaimniecība) un GP Systems (specializēta celtniecība). 

Riska kapitāla ieguldījumu ziņā Capitalia ir veikusi investīcijas jaunuzņēmumos Aispeco (Lietuva) kopā ar riska kapitāla fondu Superhero Capital (Somija) un Ondato (Lietuva) kopā ar riska kaptiāla fondu OTB Ventures (Polija). Mēs esam dibinājuši arī jaunu zemo izmaksu Baltijas obligāciju fondu un plānojam veikt pirmos ieguldījumus šī fonda ietvaros šī gada pēdējā ceturksnī. 

Par nākošā ceturkšņa plāniem
2022. gada ceturtajā ceturksnī mēs sagaidām salīdzinoši pieaugošu jaunu finansējuma darījumu aktivitāti, neskatoties uz bažām par kopējo ekonomisko aktivitāti. Mēs esam identificējuši virkni ar nozarēm, kurās saglabājas augsts optimisms par nākotnes perspektīvām un kopumā jūtam, ka uzņēmumi ir adaptējušies tagadējai augstas inflācijas videi. Capitalia turpina darbu pie savas ieguldījumu platformas licencēšanas Latvijā, tomēr paredzētais licenses saņemšanas laiks ir atlikts līdz 2023. gada vidum.   
Rakstu ievietoja plkst. 11:35