Capitalia nerevidētais pārskats par 2022. gada 2. ceturksni

Par darbības rezultātiem
2022. gada pirmajā pusgadā Capitalia neto apgrozījums bija EUR 648 tūkstoši. Pusgads ir noslēgts ar peļņu EUR 104 tūkstošu apmērā. Neskatoties uz ārkārtas ekonomisko un politisko situāciju, uzņēmums uzrādīja labus darbības rādītājus pateicoties stabilai mazo un vidējo uzņēmumu interesei par finansējuma piesaisti biznesam.

Par svarīgākajiem notikumiem
Gada pēdējā ceturksnī kopējais izsniegtā finansējuma uzņēmumiem apmērs sastādīja EUR 4.9 miljonus (iepriekšējā ceturksnī EUR 3.8 miljoni). Starp šajā periodā finansētajiem biznesiem bija tādas kompānijas kā, piemēram, Ceranos Invest (ražošana), Z Haus (nekustamā īpašuma attīstība) un Finto Capital (automašīnu līzings). Kopumā interese par aizdevumiem uzņēmumiem  bija augsta.

Riska kapitāla ieguldījumu ziņā Capitalia ir veikusi investīcijas jaunuzņēmumos Scratcher (Dānija) kopā ar riska kapitāla fondu Innovestor (Somija) un Bolt Technologies (Igaunija) kopā ar riska kaptiāla fondu Specialist VC (Igaunija). Mēs esam apkopojuši dibināšanai nepieciešamo finansējuma apmēru zemo izmaksu Baltijas obligāciju fondam un plānojam to izveidot šī gada trešajā cetursknī. 

Par nākošā ceturkšņa plāniem
2022. gada trešajā ceturksnī mēs sagaidām salīdzinoši zemu jaunu finansējuma darījumu aktivitāti, līdzīgi kā ir bijis šajā laikā arī iepriekšējos gados. Capitalia turpina aktīvu darbu pie savas ieguldījumu platformas licencēšanas Latvijā, ko ir plānots noslēgt šī gada pēdējā ceturksnī.   
Rakstu ievietoja plkst. 14:55