Capitalia nerevidētais pārskats par 2021. gada 4. ceturksni

Par darbības rezultātiem
2021. gadā Capitalia neto apgrozījums bija EUR 1.19 miljoni. Gads ir noslēgts ar peļņu EUR 174 tūkstošu apmērā. Uzņēmums uzrādīja ļoti labus darbības rādītājus šī gada pēdējā ceturksnī, pateicoties ļoti straujam aizdevumu uzņēmumam pieprasījuma kāpumam. Papildus, kā nozīmīgs notikums bija jauna riska kapitāla fonda izveide, dibinot paralēlo fondu ieguldījumam Change Ventures. Lai gan alternatīvo investīciju ieguldījumu fondi tuvāko gadu perspektīvā nenodrošinās nozīmīgu pienesumu Capitalia apgrozījumā, šis darbības virziens stratēģiski iezīmē mūsu darbības paplašināšanos aktīvu pārvaldes jomā, kas paredzams sniegs jaunas attīstības iespējas nākotnē. 

Par svarīgākajiem notikumiem
Gada pēdējā ceturksnī kopējais izsniegtā finansējuma uzņēmumiem apmērs sastādīja EUR 5.91 miljonus (iepriekšējā ceturksnī EUR 3.86 miljoni). Starp šajā periodā finansētajiem biznesiem bija tādas kompānijas kā, piemēram, Aerones Engeneering (industriālo dronu ražošana), Prosport (sporta preču tirdzniecība), RCG Lighthouse (industriālie apgaismojuma risinājumi) un Visual Media Group (digitālās lielformāta reklāmas). Kopumā interese par kredītu uzņēmumiem  bija augsta un ir paredzams, ka saglabāsies. 

Attiecībā uz korporatīvo finanšu pakalpojumiem, Capitalia sekmīgi noslēdza darījumu konsultāciju projektu, kura rezultātā programmatūras izplatītājs TVG Baltic piesaistīja stratēģisku investoru no ASV. Tāpat mēs esam noslēguši vienošanos par konsultāciju vēl divu biznesa pārdošanas procesu vadību. Riska kapitāla ieguldījumu ziņā Capitalia ir veikusi investīcijas trīs jaunuzņēmumos – Inzmo (Igaunija), Aerones Engeneering (Latvija) un Cenos Platform (Latvija). Mēs redzam virkni ar pievilcīgām jaunām investīciju iespējām un aktīvi strādājam pie investoru piesaistes mūsu pārvaldītajam riska kapitāla fondam. Visbeidzot, mēs noslēdzām arī pakārtotā fonda (feeder fund) izveidi, lai ieguldītu riska kapitāla fondā, ko pārvalda Change Ventures. 

Par nākošā ceturkšņa plāniem
2022. gada pirmajā ceturksnī mēs sagaidām piezemētu jaunu finansējuma darījumu aktivitāti, līdzīgi kā ir bijis šajā laikā arī iepriekšējos gados. Mēs turpināsim stiprināt operatīvo un administratīvo kapacitāti, lai sagatavotos izaugsmei, ko paredzam turpmāko gada mēnešu ietvarā. Tāpat Capitalia plāno saņemt ieguldījuma brokera licensi šī gada pirmā ceturkšņa laikā.  
Rakstu ievietoja plkst. 18:14