Capitalia nerevidētais pārskats par 2021. gada 3. ceturksni

2021. gada 3. ceturksnī Capitalia neto apgrozījums bija 903 tūkstoši EUR. Ceturksnis ir noslēgts ar peļņu EUR 172 tūkstošu apmērā. Uzņēmums uzrādīja labus darbības rādītāju šī gada trešajā ceturksnī, pateicoties aktīvam uzņēmumu finansējuma pieprasījuma kāpumam. Papildus ienākumus sniedza sekmīgi noslēgtas konsultācijas vairākos biznesa pārdošanas darījumos.  

Gada trešajā ceturksnī kopējais izsniegtā finansējuma apmērs sastādīja EUR 3.86 miljonus (iepriekšējā ceturksnī EUR 4.39 miljoni). Starp šajā periodā finansētajiem uzņēmumiem bija tādas kompānijas kā, piemēram, Voglers Eesti (demontāžas pakalpojumi), Saules Graža (saules paneļu uzstādīšana) un Arcofire (ugunsdrošības risinājumu tirdzniecība). Kopumā uzņēmēju interese par finansējuma piesaisti ceturkšņa ietvaros uzrādīja pieaugošu tendenci.

Capitalia ceturkšņa ietvaros turpināja attīstīt alternatīvus ienākumu avotus, tajā skaitā, uzņēmumu konsultācijas biznesa pārdošanas un finansējuma piesaistes darījumos. Šajā ceturksnī esam sekmīgi palīdzējuši atrast pircēju nebanku finanšu pakalpojumu sniedzējam Latvijā, kā arī turpinām darbu pie virknes ar citu biznesu pārdošanas procesu vadību. Šajā ceturksnī mēs dibinājām savu pirmo alternatīvo ieguldījumu fondu, kas līdz-finansēs jaunuzņēmumus Baltijas valstīs kopā ar citiem vadošiem reģiona riska kapitāla fondiem.

2021. gada ceturtajā ceturksnī mēs sagaidām vēl augstāku finansēšanas aktivitāti, jo plānojam noslēgt virkni jau iepriekš uzsāktu finansējuma izsniegšanas darījumu.  Paralēli darbam pie portfeļa apmēra audzēšanas, mēs turpināsim darbu pie papildus konsultāciju pakalpojumu produktu attīstīšanu, lai nostiprinātu mūsu profesionāla finanšu konsultanta reputāciju gan uzņēmumu, gan investoru lokā. Mēs tāpat paredzam, ka mūsu riska kapitāla fonds veiks pirmos 2-3 ieguldījumus.
Rakstu ievietoja plkst. 11:26