Capitalia nerevidētais pārskats par 2021. gada 2. ceturksni

2021. gada 1. pusgadā Capitalia kopējais apgrozījums bija 626 tūkstoši EUR. Ceturksnis ir noslēgts ar peļņu EUR 138 tūkstošu apmērā. Uzņēmums uzrādīja labus darbības rādītāju šī gada otrajā ceturksnī, pateicoties aktīvam uzņēmumu finansējuma pieprasījuma kāpumam, kā arī vairākiem sekmīgiem noslēgtiem aizdevumu restrukturizācijas darījumiem. Gatavojoties obligāciju refinansēšanai, mūsu likviditātes un bilances pozīcijas ir saglabājušās stipras ar nozīmīgu naudas rezervi. 

Gada otrajā ceturksnī kopējais izsniegtā finansējuma apmērs sastādīja EUR 4.39 miljonus (iepriekšējā ceturksnī EUR 4.69 miljoni). Starp šajā periodā finansētajiem uzņēmumiem bija tādas kompānijas kā, piemēram, Maudis (saunu ražošana), Finto Capital (auto līzinga pakalpojumi) un Panamir (kakao produktu ražošana). Kopumā uzņēmēju interese par finansējuma piesaisti ceturkšņa ietvaros uzrādīja pieaugošu tendenci. 

Capitalia ceturkšņa ietvaros turpināja attīstīt alternatīvus ienākumu avotus, tajā skaitā, sekmīgi noslēdzām vienu uzņēmuma pārdošanas darījumu un vadam vēl papildus divus biznesa pārdošanas darījumus. Esam aktīvi uzsākuši arī konsultāciju pakalpojuma sniegšanu banku un valsts programmu aizdevuma līdzekļu piesaistei. Tāpat, esam noslēguma fāzē, lai dibinātu mūsu pirmo alternatīvo ieguldījumu fondu, kas līdzfinansēs riska kapitāla darījumus kopā ar citiem vadošiem riska kapitāla fondiem Baltijas valstu reģionā. 

2021. gada trešajā ceturksnī mēs sagaidām salīdzinoši augstāku finansēšanas aktivitāti.  Paralēli darbam pie portfeļa apmēra audzēšanas, mēs turpināsim darbu pie papildus konsultāciju pakalpojumu produktu attīstīšanu, lai nostiprinātu mūsu profesionāla finanšu konsultanta reputāciju gan uzņēmumu, gan investoru lokā. 
Rakstu ievietoja plkst. 16:04