Capitalia nerevidētais pārskats par 2021. gada 1. ceturksni

2021. gada 1. ceturksnī  Capitalia kopējais apgrozījums bija 264 tūkstoši EUR. Ceturksnis ir noslēgts ar peļņu EUR 26 tūkstošu apmērā. Kopējais uzņēmuma apgrozījums piedzīvoja nelielu kritumu salīdzinot ar rezultātu pērn dēļ zemāka izsniegtā finansējuma apmēra. Uzņēmuma peļņas apmēru veicināja spēja apgrozījumu pie zemākām pārdošanas izmaksām. Mūsu likviditātes un bilances pozīcijas ir saglabājušās stipras ar nozīmīgu naudas rezervi. 

Gada pēdējā ceturksnī kopējais izsniegtā finansējuma apmērs sastādīja EUR 4.69 miljonus (iepriekšējā ceturksnī EUR 4.38 miljoni). Starp šajā periodā finansētajiem uzņēmumiem bija tādas kompānijas kā, piemēram, MIG Baltic (būvniecības tehnikas vairum un mazum tirdzniecība), Ginmika (kanalizācijas iekārtu ražošana), Nākotne (metāla elementu ražošana) un Pure Chocolate (šokolādes produktu ražošana). Kopumā uzņēmēju interese par finansējuma piesaisti ceturkšņa ietvaros saglabājās salīdzinoši zema. Uzņēmumu starpā ir joprojām novērojama nozīmīga piesardzība, nogaidot Covid-19 pandēmijas seku ietekmi ekonomikā. 

Capitalia ceturkšņa ietvaros turpināja attīstīt alternatīvus ienākumu avotus, tajā skaitā, vadam četrus uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas darījumus.  Tāpat turpinās noslēdzošais darbs pie brokera licences saņemšanas, kuru mēs ceram iegūt 2021. gada otrajā ceturksnī. Šī gada pirmajā ceturksnī mēs esam izveidojuši meitas sabiedrību SIA Capitalia Fund Management ar pamatkapitālu EUR 25,000, kuras mērķis ir pārvaldīt alternatīvos ieguldījumu fondus. Esam sagatavojuši prospektus diviem fondiem, kuriem ir uzsākts investoru piesaistes process.

2021. gada otrajā ceturksnī mēs sagaidām salīdzinoši augstāku finansēšanas aktivitāti.  Paralēli darbam pie portfeļa apmēra audzēšanas, mēs uzsāksim darbu pie mūsu tuvākās obligāciju emisijas refinansēšanas, kā arī investoru piesaistes alternatīvajiem ieguldījumu fondiem. 
Rakstu ievietoja plkst. 14:10