Capitalia nerevidētais pārskats par 2020. gadu

2020. gadā Capitalia kopējais apgrozījums bija 978 tūkstoši EUR. Gads ir noslēgts ar peļņu EUR 30 tūkstošu apmērā. Kopējais uzņēmuma apgrozījums piedzīvoja 22% kritumu salīdzinot ar rezultātu pērn dēļ zemāka izsniegtā finansējuma apmēra. Uzņēmuma peļņa samazinājās straujāk (80% kritums) nekā apgrozījuma, jo pie samazināta izsniegtā finansējuma apmēra uzņēmuma izmaksu bāze paliek salīdzinoši nemainīga. Mūsu likviditātes un bilances pozīcijas ir saglabājušās stipras ar nozīmīgu naudas rezervi. 

Gada pēdējā ceturksnī kopējais izsniegtā finansējuma uzņēmumiem apmērs sastādīja EUR 4.38 miljonus (iepriekšējā ceturksnī EUR 4.59 miljoni). Starp šajā periodā finansētajiem uzņēmumiem bija tādas kompānijas kā, piemēram, Panamir (kafijas pupiņu grauzdēšana un izplatīšana), Longo Group (lietotu automašīnu tirdzniecība), Prosport.lt (aktīvās atpūtas preču tirdzniecība) un Aerodium Technologies (vēja tuneļa būvniecība). Mēs esam noslēguši pilnīgu pāreju uz visu darījumu finansēšanu caur savu platformu, minimizējot atkarību no Mintos. Ilgtermiņā tas gan sniegs ieguvums rentabilitātes ziņā, gan nodrošinās neatkarību no trešo pušu pakalpojumu piedāvātājiem. Gada pēdējā ceturkšņa ietvaros tika finansēti vairāki lielāki īstermiņa projekti, kuru izsniegšanas komisijas ir zemākas par mūsu vēsturiski vidējo. Rezultātā, neskatoties uz salīdzinoši lielu izsniegto aizdevumu apmēru, mūsu peļņa samazinājās. To ietekmēja arī virkne citu apstākļu, tajā skaitā, ārkārtas parādu piedziņas izdevumi, uzkrājumu pieaugums un revīzijas izdevumi.

Uzņēmumu starpā ir joprojām novērojama nozīmīga piesardzība, nogaidot Covid-19 pandēmijas seku izspēlēšanos ekonomikā. Rezultātā mēs turpinām likt lielāku fokusu liekam uz citu pakalpojumu attīstību. To skaitā, mēs esam tālā projekta fāzē saistībā ar diviem biznesa pārdošanas un pirkšanas darījumiem

Pilni finanšu dati ir pieejami investoriem pēc autorizācijas Komunikācija ar investoriem sadaļā. 

Rakstu ievietoja plkst. 14:21