Capitalia nerevidētais pārskats par 2020. gada 3. ceturksni

2020. gada trijos ceturkšņos Capitalia kopējais apgrozījums bija 763 tūkstoši EUR. Trešais ceturksnis ir noslēgts ar peļņu EUR 80 tūkstošu apmērā, ko veicināja ļoti liels izsniegtā finansējuma apmērs jūlija mēnesī. Tomēr kopējais uzņēmuma apgrozījums piedzīvoja 25% kritumu salīdzinot ar šo pašu periodu pērn dēļ zemāka izsniegtā finansējuma apmēra, kas ietekmēja saņemto komisiju apmēru. Mūsu likviditātes un bilances pozīcijas ir saglabājušās stipras ar nozīmīgu naudas rezervi. 

Gada otrajā ceturksnis kopējais izsniegtā finansējuma apmērs sastādīja EUR 4.53 miljonus (iepriekšējā ceturksnī EUR 2.99 miljoni). Starp šajā periodā finansētajiem uzņēmumiem bija tādas kompānijas kā, piemēram, Pure Chocolate (šokolādes izstrādājumu ražošana), Agrocredit Latvia (lauksaimnieku finansēšana) un Eskaro (krāsu un laku ražošana). Praktiski visus finansējuma darījumus mēs finansējam caur savu līdz-finansēšanas platformu, līdz minimumam samazinot atkarību no finansējuma pieejamības Mintos platformā. Pieaugot uzņēmumu piesardzībai, nogaidot Covid-19 pandēmijas seku izspēlēšanos ekonomikā, mēs pieaugoši lielāku fokusu liekam uz citu pakalpojumu attīstību. To skaitā, mēs aktīvi strādājam pie vairāku finansējuma piesaistes, biznesa pārdošanas un pirkšanas darījumu konsultācijas darījumu iegūšanas. Tāpat mēs turpinām darbu pie tā, lai varētu saviem investoriem piedāvāt papildus ieguldījuma instrumentus, tajā skaitā, obligācijās un nekustamā īpašuma jomā. Šis darbs notiek paralēli brokera licences pieteikuma procesam, kurai ir pieteikusies Capitalia meitas sabiedrība SIA Capitalia Investment Services, kuras apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 100,000. 

2020. gada pēdējā ceturksnī mēs sagaidām salīdzinoši zemu finansēšanas aktivitāti. To apzinoties, mēs turpināsim aktīvi attīstīt alternatīvus ienākumu avotus, galvenokārt konsultācijas finansējuma piesaistē un biznesa pārdošanā.
Rakstu ievietoja plkst. 14:51