Capitalia nerevidētais pārskats par 2020. gada 2. ceturksni

2020. gada pirmajā pusgadā Capitalia kopējais apgrozījums bija 505 tūkstoši EUR. Pirmais ceturksnis ir noslēgts ar peļņu EUR 22 tūkstošu apmērā. Uzņēmuma apgrozījums piedzīvoja 18% kritumu, salīdzinot ar šo pašu periodu pērn, zemāka izsniegtā finansējuma apmēra dēļ, kas ietekmēja saņemto komisiju apmēru. Kopējais pandēmijas ietekmes dēļ restrukturizēto aizdevumu apmērs pieauga no 15% līdz 20%. Šiem aizdevumiem mēs esam veikuši uzkrājumus 10% apmērā no pamatsummas atlikuma. Mūsu likviditātes un bilances pozīcijas ir saglabājušās stipras. 

Gada otrajā ceturksnī kopējais izsniegtā finansējuma apmērs sastādīja EUR 2.99 miljonus (iepriekšējā ceturksnī EUR 3.77 miljoni). Starp šajā periodā finansētajiem uzņēmumiem bija tādas kompānijas kā, piemēram, SV Digital (gada plānotāju ražošana), Manta North (moduļu māju ražošana) un Cietkoks (koka materiālu ražošana). Pēc pirmā ietekmes šoka, ko izraisīja Covid-19 pandēmija, uzņēmumi Capitalia portfelī ir sekmīgi atguvušies un mums nav bijis nepieciešams veikt nozīmīgus papildus uzkrājumus, lai atspoguļotu pasliktinātu finanšu stāvokli ieguldītajos uzņēmumos. Capitalia ir atsākusi tiešās pārdošanas aktivitātes ar samazinātu pārdošanas personāla skaitu. Tāpat mēs esam ieguvuši jaunu mandātu finansējuma piesaistes darījumam un vedam pārrunas par virkni turpmāku konsultāciju darījumu uzsākšanu. Mūsu atkarība no Mintos platformas ir turpmāk samazinājusies un gandrīz visi jaunie darījumi tiek finansēti caur mūsu izstrādāto līdz-finansējuma platformu. Investoru loku palielināšana ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm, jo dažos darījumos esam novērojuši, ka esam izsmēluši daļu no esošo investoru ieguldīšanas kapacitātes un esam spiesti darījumu noslēgšanai izmantot lielāku apmēru savu līdzekļu. 

2020. gada trešajā ceturksnī mēs sagaidām, ka finansējuma apmēri atgriezīsies pagājušā gada līmenī. Papildus finansējuma darījumu veikšanai mēs aktīvi meklējam uzņēmumu iegādes un citas investīciju iespējas. Mēs arī pastiprināti meklējam jaunus darījumu konsultāciju projektus, fokusējoties uz padomdošanu finansējuma piesaistes jautājumos. 
 
Rakstu ievietoja plkst. 11:58