Capitalia nerevidētais pārskats par 2019. gada 1. ceturksni

Capitalia pārskats par 2019. gada 1. ceturksni nedaudz aizkavēsies, kas saistīts ar mūsu grāmatvežu maiņu. Tā paša iemesla pēc (un dēļ pagājušajā gadā veiktās reorganizācijas) kavēsies arī revidētais gada pārskats par 2018. gadu. 
Rakstu ievietoja plkst. 09:46