Capitalia nerevidētais pārskats par 2018. gadu

2018. gadā Capitalia sasniedza kopējo apgrozījumu EUR 716 tūkstošu apmērā un peļņu EUR 37 tūkstošu apmērā. Apgrozījuma rezultāti ir grūti salīdzināmi ar pagājušā gada datiem dēļ pērn veiktās reorganizācijas, kā rezultātā daļa no grupas apgrozījuma tika piefiksēta likvidētajās meitas sabiedrībās Lietuvā un Igaunijā. Atbilstoši stratēģijai, uzņēmums ir samazinājis kopējo aktīvu apmēru līdz EUR 2,205 tūkstošiem, savukārt pārvaldīto uzņēmumiem izsniegto aizdevumu portfelis ir kāpis līdz EUR 5,897 tūkstošiem. 

2018. gadā Capitalia turpināja fokusu uz jaunu klientu un partneru piesaisti visās Baltijas valstīs. Tika dzēsts NASDAQ Baltic kotēto obligāciju laidiens, ko aizvietojām ar slēgtu obligāciju emisiju. Gada ietvaros tika veikta uzņēmuma juridiskās formas reorganizācija, kuras rezultātā Lietuvā un Igaunijā  darbība tiek veikta ar filiāļu nevis meitas uzņēmumu starpniecību. Šādas pārmaiņas ļauj efektīvāk nodrošināt uzņēmuma starpvalstu administrāciju. Tāpat tika turpināta stratēģijas maiņa, lielāku uzsvaru liekot uz darbu ar vidēja izmēra kompānijām un līdzfinansētāju piesaisti individuāli katram projektam. Šādas pārprofilēšanās rezultātā, uzņēmums ir spējis gada ietvaros nozīmīgi samazināt savu kopējo parādsaistību apmēru, kas ilgtermiņā nodrošina stabilāku un drošāku darbību. 

Uzņēmuma plāns 2019. gadā ir turpināt esošo produktu popularizēšanu tirgū, tajā skaitā izvērst riska kapitāla investīciju aktivitāti. Gada pirmajā ceturksnī uzņēmums ir noslēdzis 5 gadu sadarbības līgumu ar Eiropas Investīciju Fondu par kopējo summu EUR 10 miljonu apmērā saistībā ar garantijām uzņēmumu mikrokredītu (aizdevumi līdz EUR 25,000) izsniegšanā. Tas ļaus mums aktīvāk konkurēt mazo uzņēmumu finansēšanas tirgū. 

Ar pilno starpperioda pārskatu var iepazīties Capitalia investoru attiecību lapā. 
Rakstu ievietoja plkst. 18:48
Tagi: Obligācijas