Capitalia nerevidētais pārskats par 2018. gada 3. ceturksni

2018. gada trešajā ceturksnī Capitalia sasniedza kopējo apgrozījumu EUR 825 tūkstošu apmērā un peļņu EUR 40 tūkstošu apmērā. Atbilstoši stratēģijai, uzņēmums ir samazinājis kopējo aktīvu apmēru līdz EUR  2,875 tūkstošiem, savukārt pārvaldīto uzņēmumiem izsniegto aizdevumu portfelis ir kāpis līdz EUR 5,625 tūkstošiem.  

Trešais ceturksnis ir regulāri klusākais gada mēnesis izsniegtā finansējuma apmēra ziņā. Mūsu lielākais fokuss bija uz 2018. gada 25. oktobra dzēšanas datuma obligāciju laidiena refnansēšanu. Šo darbu mēs sekmīgi veicām, pārdodot jaunas slēgta laidiena 3 gadu obligācijas. Reorganizācijas process, kura rezultātā mēs noslēgsim apvienošanos ar meitas uzņēmumiem, norit sekmīgi un mēs plānojam, ka tas beigsies novembrī. Tāpat mēs esam sekmīgi turpinājuši organizēt līdzfinansējuma sindikātus. Šajā ceturksnī mēs esam šādējādi nofinansējuši līdz šiem lielāko projektu EUR 720,000 apmērā, piešķirot aizdevumu Lietuvas nekustamā īpašuma attīstītājam. 

Gada noslēgums tipiski ir mūsu aktīvākie mēneši jaunu finansējuma piešķiršanas ziņā. Uz šo darbu mēs arī plānojam koncentrēties. Cita starpā mēs plānojam noslēgt reorganizācijas process un publicēt jauno apvienoto mājas lapu. 
Rakstu ievietoja plkst. 16:19
Tagi: Obligācijas