Capitalia nerevidētais pārskats par 2018. gada 2. ceturksni

2018. gada pirmajā ceturksnī Capitalia sasniedza kopējo apgrozījumu EUR 597 tūkstošu apmērā un peļņu EUR 55 tūkstošu apmērā. Atbilstoši stratēģijai, uzņēmums ir samazinājis kopējo aktīvu apmēru līdz EUR 3,540 tūkstošiem, savukārt pārvaldīto uzņēmumiem izsniegto aizdevumu portfelis ir kāpis līdz EUR 5,624 tūkstošiem. 

Par svarīgākajiem notikumiem

2018. gada pirmajā pusgadā Capitalia turpināja fokusu uz jaunu klientu un partneru piesaisti visās Baltijas valstīs. Tāpat tika turpināti sagatavošanās darbi, lai re-finansētu uzņēmuma izlaistās obligācijas, kuru dzēšanas termiņš ir šī gada oktobris. Vasaras mēnešos regulāri tiek izjusta zemāka klientu aktivitāti, kas dod iespēju mums pilnveidot un atjaunot darbības procedūras un uzlabot organizatorisko darbību. Šī projekta ietvaros mēs turpinām reorganizācijas procesu, lai pavienotu meitas sabiedrības un turpinātu darbību Lietuvā un Igaunijā ar filiāļu starpniecību.

Par nākošā ceturkšņa plāniem

Turpmākajā ceturksnī Capitalia turpinās veikt iesāktos reorganizācijas darbus, kā arī veiks gatavošanos aktīvākam finansējuma pieprasījuma vilnim no klientiem rudenī.  Īpašu vērību mēs plānojam vērst rēķinu pārdošanas produkta attīstībai, kuram mēs redzam lielisku potenciālu visās Baltijas valstīs.

Par Capitalia

Capitalia piedāvā aizdevumus un investīcijas maziem un vidējiem uzņēmumiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Capitalia ir finansējusi apgrozāmos līdzekļus un kapitāla ieguldījumus vairāk kā 1000 uzņēmumiem, ieguldot vairāk kā EUR 30 miljonus kompāniju attīstībā.
Rakstu ievietoja plkst. 17:12
Tagi: Obligācijas