Capitalia nerevidētais konsolidētais starpperiodu pārskats par 2018. gada 1. ceturksni

2018. gada pirmajos trīs mēnešos Capitalia sasniedza kopējo apgrozījumu EUR 301 tūkstošu apmērā, kas ir kāpums par 3%, salīdzinot ar šo pašu periodu 2017. gadā. Pārskata periods tika noslēgts ar EUR 20 tūkstošu peļņu. Pateicoties veiksmīgai darbībai pirmajos trijos mēnešos, uzņēmums ir kāpinājis kopējo portfeli pārvaldībā līdz EUR 5.5 miljoniem.

2018. gada pirmajā ceturksnī mēs koncentrējāmies uz jaunu klientu piesaisti, sevišķu rūpību pievēršot projektiem, kas būtu piemēroti mūsu līdz-ieguldījumu platformai capitalia.com. Mūsu līdzfinansējuma platforma ir kļuvusi ļoti populāra investoru vidū, kas ir ļāvis nodrošināt to, ka vidēji katrs projekts tiek finansēts tikai 3 stundu laikā. Tāpat mēs esam noslēguši 2 aktīvus mandātus par riska kapitāla finansējuma piesaisti uzņēmumiem par kopējo summu EUR 5 miljoni. Tas ir pozitīvs solis mūsu stratēģiskajam virzienam attīstīt finansējuma piesaistes pakalpojuma jomu.

Turpmākajos trijos mēnešos Capitalia uzsvars būs turpināt sagatavotā mārketinga plāna īstenošanu. Tāpat mēs plānojam sagatavot jaunu slēgto obligāciju laidienu, kura mērķis būs refinansēt obligācijas, kuru beigu termiņš ir šī gada 25. oktobris. Tāpat mēs uzsāksim reorganizāciju uz Societas Europaea juridisko formu, apvienojot meitas un mātes sabiedrības.
Rakstu ievietoja plkst. 18:07
Tagi: Obligācijas