Capitalia nerevidētais konsolidētais starpperiodu pārskats par 2017. gadu

2017. gadā Capitalia sasniedza kopējo apgrozījumu EUR 1,197 tūkstošu apmērā, kas ir kāpums par 30%, salīdzinot ar 2016. gadu. Pārskata periods tika noslēgts ar EUR 36 tūkstošu peļņu, kas vairāk kā nosedza 2016. gada zaudējumus. Mēs arī esam spējuši stabili kāpināt pārvaldītā kredītportfeļa apmēru, kas uz šī gada beigām sasniedza EUR 4,881 tūkstošu atzīmi. 

2017. gadā mēs esam veikuši nozīmīgus uzlabojumus organizatoriskajā darbā, atjaunojuši un pilnveidojuši operatīvās procedūras, kā arī veiksmīgi noslēguši investīciju menedžeru komandas izveidi Igaunijā. Tāpat gada nogalē esam publicējuši savu pūļa finansējuma platformu Capitalia.com, ar kuras starpniecību piedāvājam investoriem līdz-ieguldīt Baltijas valstu uzņēmumos kopā ar mums. Pirmajos divos darbības mēnešos ar šīs platformas starpniecību esam palīdzējuši ar finansējumu jau 6 uzņēmumiem par kopējo summu virs EUR 500 tūkstošiem. 

Turpmākā ceturksnī Capitalia koncentrēsies uz investīciju portfeļa kāpināšanu, lielāko uzsvaru liekot uz Igaunijas tirgu, kā arī uz ieguldījuma projektu izvietošanu līdz-ieguldījumu platformā Capitalia.com.   

Rakstu ievietoja plkst. 09:15