Capitalia izveido riska kapitāla fondu un finansē riska aizdevumus

Augustā Capitalia plāno noslēgt sava pirmā riska kapitāla fonda izveidi. Ar mērķa izmēru EUR 5 miljonu apmērā fonds līdzieguldīs strauji augošos uzņēmumos Baltijas valstīs kopā ar citiem riska kapitāla fondiem reģionā. Vienā uzņēmumā Capitalia paredz investēt EUR 100-300 tūkstošus. Līdz 2023. gada beigām fonds paredz veikt ieguldījumus 20-30 biznesos.

Papildus riska kapitālam Capitalia ir pirmais vietējais uzņēmums, kas piedāvā riska aizdevumus. Šādi aizdevumi tiek piedāvāti bez amortizācijas grafika un ar mainīgu procentu likmi, kas atkarīga no biznesa darbības veiksmes. Augoši uzņēmumi šādu aizdevumu bieži izmanto starp pašu kapitāla finansēšanas raundiem.
Rakstu ievietoja plkst. 09:58