Capitalia ir starp Latvijas Garantiju aģentūras izvēlētajiem pretendentiem jauna riska kapitāla fonda izveidei

Ir noslēdzies Latvijas Garantiju aģentūras konkursa jaunu riska kapitāla fondu vadības komandu izvēles pirmais posms un ir izvēlēti trīs pretendenti no vienpadsmit, kuri tiks uzaicināti uz nākamo kārtu, to starpā arī SIA Capitalia Investīciju Pārvalde.

Šīs riska kapitāla fondu programmas ietvaros Capitalia plāno paplašināt savu piedāvāto finansējumu klāstu maziem un vidējiem uzņēmumiem Latvijā ar jaunu ieguldījumu fondu, kas piedāvās mezanīna (maznodrošināta aizdevuma) un riska kapitāla investīcijas uzņēmumiem ar straujas izaugsmes potenciālu.
 

Capitalia plāno sniegt finansējumu uzņēmumiem, kuriem nepieciešams kapitāls papildu apgrozāmiem līdzekļiem, investīcijām jaudas celšanai, kā arī jaunu produktu ieviešanai un noieta tirgu apguvei. Capitalia piedāvās Latvijas tirgum jaunu uzņēmumu finansējuma modeli, ļaujot ērti kombinēt dažādus finanšu avotus un finansējuma struktūras. Piemerām, izmantojot bankas aizdevumu, iztrūkstošo finansējuma daļu uzņēmums varēs nodrošināt ar riska kapitāla un mezanīna investīcijām. 

Capitalia vadītājs Juris Grišins: „Mēs ticam, ka Capitalia jaunais ieguldījumu fonds aizpildīs šobrīd esošo finansējuma pieejamības iztrūkumu Latvijas uzņēmumiem. Diskutējot ar uzņēmumiem, kas meklē kapitālu izaugsmei, mēs esam pamanījuši, ka uzņēmumiem ir finansējuma vajadzības, kuras nevar atrisināt ne riska kapitāla investori, ne komercbankas. Capitalia komanda ir pārliecināta, ka maznodrošināts aizdevums (mezanīns) ir piemērots Latvijas kapitāla tirgus īpatnībām, kas ļauj uzņēmējam iegūt finanšu līdzekļus, neatdodot uzņēmuma daļas”.

Attiecībā uz nozaru dalījumu Capitalia investīciju fonds plāno veikt ieguldījumus dažādos tautsaimniecības sektoros, kas ietver gan ražotājus, gan pakalpojumu sniedzējus, kur pēdējiem bieži vien ir grūtības saņemt banku finansējumu.

Capitālia plāno ieguldīt vienā uzņēmumā no 100 tūkstošiem līdz 1,5 miljonam eiro, plānojot veikt ieguldījumus 15-20 uzņēmumos turpmāko trīs gadu laikā.

Rakstu ievietoja plkst. 11:58