Capitalia finansējumu ar valsts atbalstu saņēmuši 84 uzņēmumi 850 000 eiro apmērā

Šogad noslēdzās mikrokredtētāja AS Capitalia un Attīstības finanšu institūcijas Altum divus gadus ilgusī sadarbības programma, kuras ietvaros valsts līdzfinansēja AS Capitalia izsniegtos aizdevumus maziem un vidējiem uzņēmumiem. Kopumā ar valsts atbalstu tika finansēti 84 uzņēmumi Rīgā un reģionos, piešķirot līdzekļus EUR 850,000 apmērā. Naudu biznesam ar valsts atbalstu saņēma uzņēmumi tirdzniecības, ražošanas, informācijas tehnoloģiju, celtniecības un citās darbības jomās. Aptuveni puse no aizdevumiem tika izsniegti uzņēmumiem reģionos.

Programmas ietvaros finansējumu biznesa attīstībai saņēma tādi uzņēmumi kā velosipēdu ražotājs Ērenpreiss Original, saldumu ražotājs Taste Caps!, producenta Jura Podnieka Studija un briļļu tirgotāji Take a Look

Altum īstenotā valsts atbalsta programma ir līdzīga analogiem instrumentiem Rietumeiropā, piemēram, British Business Bank programmi, ar kuru palīdzību valsts palīdz risināt finansējuma nepietiekamību mazajiem biznesiem. Kopš finanšu krīzes 2008. gadā komercbankas ir nozīmīgi samazinājušas  mazajiem un vidējiem uzņēmumiem piedāvāto aizdevumu apmēru, tāpēc šāda veida valsts atbalsts ir būtisks, lai sekmētu to tālāku attīstību. Šīs sadarbības programmas rezultāti ir apliecinājums tam, ka uzņēmēji labprāt sagaidītu šādu programmu turpinājumu. Turklāt finansējuma iespēju dažādība sekmē naudas līdzekļu pieejamību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tā rezultātā - arī ekonomikas izaugsmi,” norāda Juris Grišins, AS Capitalia vadītājs. 

AS Capitalia un Attīstības finanšu institūcijas Altum sadarbības programmas ietvaros kompānijas saņēma 50% atlaidi procentu maksājumiem. Aizdevumi tika piedāvāti līdz EUR 25,000 apmērā uz termiņu līdz 5 gadiem. 
Rakstu ievietoja plkst. 14:27