Biznesa vērtība minūtes laikā

Capitalia no decembra piedāvā jaunu portālu Biznesavertiba.lv - bezmaksas rīku, kas ir brīvi pieejams ik vienam, kam ir interese noteikt sava vai kāda cita uzņēmuma vērtību. 

Biznesavertiba.lv ir praktisks un izglītojošs biznesa novērtējuma portāls. Apmeklētāji var paši ievadīt uzņēmuma finanšu datus un aprēķināt tā vērtību, manīt parametrus un novērtēt kā tas vērtību ietekmē. Papildus, portāla apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar informāciju par vērtības aprēķināšanas metodēm un pamatprincipiem, kā arī uzzināt praktiskus ieteikumus kā veicināt uzņēmuma vērtības pieaugumu.
 
Portāls ir Capitalia iniciatīva veicināt uzņēmēju izpratni un zināšanas par biznesa vērtību. Saturs tapis balstoties uz Capitalia zināšanām un pieredzi darbā ar uzņēmumiem un to vērtības noteikšanu, veicot pirkšanas un pārdošanas darījumus, sniedzot konsultācijas un izvērtējot finansējuma piešķiršanu.
 
Capitalia korporatīvo finanšu nodaļas direktors Pāvels Šnejersons: “Novērtējums balstīts uz salīdzināmo uzņēmumu metodi, kas ir viena no vispārīgi atzītām vērtēšanas metodēm. Kā pamatu salīdzināšanai kalkulators izmanto Eiropas publisko kompāniju vērtību raksturojošos rādītājus. Šie rādītāji parāda, cik vērts ir uzņēmums, atkarībā no tā darbības nozares, vēsturiskās un plānotas peļņas un agrozījuma. Novērtējums ir indikatīvs, un var neņemt vērā uzņēmuma unikālos apstākļus,  izaugsmes plānus un citus specifiskus apsvērumus, kuri ietekmē tirgus vērtību, tāpēc precīzam uzņēmuma novērtējumam ieteicams pasūtīt individuāli veiktu uzņēmuma novērtējumu”.
 
Apvienojot kompetences ar datu apstrādes ekspertu Lursoft, projekta ietvaros ir ieviests automātisks uzņēmumu vērtības kalkulators Lursoft.lv sistēmā, kas par pamatu ņem reģistru aktuālos uzņēmumu datus. Sadaļā “uzņēmuma novērtējums” norādiet meklējamā uzņēmuma nosaukumu vai reģistrācijas numuru un no meklēšanas rezultātiem izvēlaties interesējošo uzņēmumu, uzreiz saņemsiet novērtējumu.
Rakstu ievietoja plkst. 09:44