Biznesa aizdevums vai rēķinu pirkšana?


Augošu uzņēmumu finansēšana, it īpaši mazo uzņēmumu sektorā, vienmēr ir bijusi problemātiska. Lai gan biznesa modeļi un uzņēmumu darbības veidi ir mainījušies un gājuši uz priekšu, tradicionālā banku finansēšana ir palikusi uz vietas. Kredīts uzņēmumiem vienmēr ir nepieciešams, bet nedrīkst aizmirst arī citus finansēšanas veidus.

Kā piemēru var minēt pieteikšanos bankas finansējumam.

Nedrīkst aizmirst, ka kredīts uzņēmumam ir noderīga lieta, bet atsevišķās situācijās. Pieteikšanās aizdevumiem parasti aizņem ļoti ilgu laiku. Procedūras ir garas un uzņēmumam uzveļ smagu administratīvo slogu. Bankas bieži vien pieprasa vairāku gadu uzņēmuma datus, kā arī vadības dokumentus un naudas plūsmas prognozes. Tāpat bankas sagaida kādu uznēmēja nodrošinājumu, nekustamo īpašumu vai kādus citus personīgos aktīvus. Un pat tad veiksme, lai saņemtu finansējumu nav garantējama. Bankas izskata pieteikumus iekšējās kredītkomitejās, kas var nolemt, ka uzņēmumi ir pārāk riskanti finansēšanai, vai arī var sniegt noraidījumu, ja uzņēmums pārstāv nozari, kuru banka jau ir pārāk daudz kreditējusi un ir sasniegusi savu limitu bankas kredītportfelī. Un, lai saņemtu noraidošu atbildi, uzņēmējam ir jāgaida vairākas nedēļas.

Biznesa konsultanti bieži informē, ka aizdevumi ne vienmēr ir vispiemērotākie apgrozāmā kapitāla finansēšanas veidi. Ja uzņēmums iegūst jaunu, būtisku pasūtījumu, nauda biznesam ir vajadzīga uzreiz un laika veltīšana aizdevuma pieteikumam bankā nav tā vērta, tāpat arī iestrēgšana 12 mēnešu vai garākā atmaksas periodā, lai pasūtījumu nofinansētu, radīs regulāras izmaksas.

Šādās situācijās Jūsu uzņēmumam nav jāuzņemas papildus saistības, bet gan jāpārvērš bilances aktīvi, kā piemēram, rēķini, par apgrozāmo kapitālu. Rēķinu finansēšana piedāvā daudz elastīgāku īstermiņa finansēšanas mehānismu. Rēķinu finansēšana jeb faktorings var palīdzēt uzņēmumam ātrāk iegūt iesaldētos līdzekļus par rēķiniem, kas ir izrakstīti, bet līdz to apmaksai jāgaida vairākas nedēļas vai pat mēneši. Izmantojot rēķinu pirkšanu uzņēmumi var iegūt pat līdz 100% no rēķina vērtības.

Izmantojot neapmaksātos rēķinus, kas parāda uzņēmuma nākotnes ieņēmumus, tiek nodrošinātas vajadzības, kuras nepieciešams apmierināt jau tagad, nevis paļaujoties uz banku, ka tā izmaksās vienu naudas summu, kura būs jāatmaksā ilgākā laika periodā un izmaksās daudz vairāk. 
Rakstu ievietoja plkst. 16:44