Ar Capitalia riska kapitāla ieguldījumu saņem papildus valsts atbalstu

No 2021.gada 18.maija SE Capitalia ir iekļauta kvalificēto riska kapitāla investoru sarakstā. Līdz ar to ne senāk kā pirms pieciem gadiem dibināti uzņēmumi, kuros Capitalia pēdējo 24 mēnešu laikā ir veikusi riska kapitāla ieguldījumu vismaz EUR 30 000 apmērā, var pieteikties jaunuzņēmēju darbības atbalstam un attīstīt savu uzņēmumu arī ar valsts finansējumu.

Jaunuzņēmumiem ir pieejamas dažādas atbalsta programmas 12 un 24 mēnešu garumā: fiksēta maksājuma veikšanai par jaunuzņēmuma darba ņēmēju divu MK noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā un augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei. Fiksētais maksājums ir valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu mēneša maksājums, ko jaunuzņēmums veic par katru darba ņēmēju valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā. Programmu ietvarā uzņēmumi var pieteikties arī nodokļu atvieglojumiem – jaunuzņēmuma darba ņēmējs, par kuru veikts fiksētais maksājums, var nemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Uzzini vairāk par Jaunuzņēmēju darbības atbalstu šeit un piesakies Capitalia riska kapitālam, rakstot uz finansejums@capitalia.com vai zvanot uz 2880 0880.
Rakstu ievietoja plkst. 14:48