Apvienojas Core Management un Capitalia

Investīciju un finanšu konsultāciju uzņēmumi Core Management un Capitalia paziņo par darbības apvienošanu. Līdz ar apvienošanos Core Management biznesa operācijas iekļausies Capitalia uzņēmumu grupā. Vienlaicīgi spēkā paliek visi abu uzņēmumu iepriekš noslēgtie sadarbības līgumi un uzņemtās saistības pret klientiem un sadarbības partneriem līdz to pilnīgai izpildei.
 

Apvienošanās mērķis ir uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana, kas tiks sasniegta, konsolidējot uzņēmumu resursus un klientu bāzi. Abu uzņēmumu pieredzes apvienošana nodrošinās uzņēmumu pakalpojumu portfeļa paplašināšanos, sniedzot maziem un vidējiem uzņēmumiem gan finansējumu, gan augstākās kvalitātes biznesa un finanšu konsultācijas.
 

Pāvels Šnejersons, Core Management Partneris: “Core Management un Capitalia jau ilgstoši ir sadarbojušies kopīgu projektu realizācijā, tāpēc apvienošanās ir nākamais kvalitatīvais solis abu uzņēmumu izaugsmē.” „Apvienojoties tiks pārņemta labākā pieredze no uzņēmumu līdzšinējās prakses. Capitalia būs lielākas iespējas apmierināt klientu pieprasījumu korporatīvo darījumu segmentā un sniegt plašāku vadības konsultāciju klāstu”, uzskata Juris Grišins, Capitalia vadītājs un īpašnieks.
 

Darījuma nosacījumi paredz, ka Core Management līdzšinējais partneris Pāvels Šnejersons kļūs par Capitalia partneri un Korporatīvo darījumu direktoru. P.Šnejersons pārņems Capitalia finanšu konsultāciju portfeli un turpmāk atbildēs par uzņēmumu restrukturizācijas, finansējuma piesaistes, biznesa pirkšanas un pārdošanas darījumiem. Jaunā struktūra sāk darboties no 2012. gada septembra.

Rakstu ievietoja plkst. 14:46