Aktivizējas interese par biznesa pārdošanuPandēmija ir devusi papildus impulsu daudziem uzņēmējiem stratēģiski pārdomāt savus mērķus attiecībā uz biznesu. Šādu pārdomu rezultātā pieaugoši jūtam mūsu klientu interesi pārdot biznesu. Tās var būt gan situācijas, kad uzņēmēji ir nolēmuši koncentrēties uz savu pamata biznesu un vēlas pārdot kapitāldaļas citos savos projektos. Alternatīvi, ir gadījumi, kad uzņēmēji ir nolēmuši par labu došanās pensijā vai pelnītai atpūtā.

Capitalia uzņēmumiem var nodrošināt pilnu un profesionālu biznesa pārdošanas vadību. Balstoties uz mūsu pieredzi uzņēmumu finansēšanā, mēs varam dot unikālu uzņēmuma analīzes ieskatu, kas ļautu maksimāli labi sagatavot kompāniju veiksmīgam pārdošanas darījumam. Papildus konsultācijām mēs varam piedāvāt pircējiem (piemēram, vadības komandai) kapitālu, lai finansētu uzņēmuma iegādes darījumu. Savukārt pēc biznesa pārdošanas produkta mēs tuvākajā laikā uzsāksim sniegt individualizētas konsultācijas par to, kur ieguldīt gan finanšu, gan alternatīvos vērtspapīros.
Rakstu ievietoja plkst. 10:00