8 ieteikumi biznesa attīstībai maziem un vidējiem uzņēmumiem


Kad uzņēmums no maza kļūst par vidēja lieluma uzņēmumu, tas var likties izaicinoši – saprast, kur ieguldīt savus resursus. Lai labāk izprastu, kā attīstīties šajā svarīgajā uzņēmuma dzīvescikla posmā, mēs piedāvājam dažus padomus kā audzēt savu biznesu.

1. Deleģējiet pienākumus savai komandai
Piedāvājiet iespējas saviem darbiniekiem, lai sekmētu viņu progresu kā, piemēram, nododot tiem vairāk atbildības, ko uzņēmēji bieži dara ar lielām grūtībām. Tas palīdz saglabāt darbiniekus, kuri grib attīstīt sevi, kā arī ļauj Jums veltīt vairāk sava laika stratēģiskiem jautājumiem. Apmāciet savus darbiniekus un ļaujiet tiem audzēt Jūsu biznesu.

2. Attīstiet stipru uzņēmuma kultūru
Ja Jums ir vairāk kā viens birojs vai filiāle, vai arī darbinieki, kas strādā attālināti, tad grūtības var sagādāt vienotas kultūras saglabāšana uzņēmuma iekšienē. Šajā situācijā var palīdzēt tiešsaistes treniņu kursu izveide, ar kuru palīdzību uzņēmuma vērtības var tikt nodotas darbiniekiem, vienlaikus nodrošinot, ka tie tiek pienācīgi apmācīti.
 
3. Identificējiet savas vājās puses
Izprotiet savas vājās un stiprās puses. Piemeklējiet sev darbiniekus, kuriem ir citas stiprās īpašības, kādu Jums nav un ļaujiet viņiem sevi mācīt. Atceraties, ka Jums nav jāzina un jādara pilnīgi viss.
 
4. Uzdodiet jautājumus saviem darbiniekiem
Ejiet ar saviem darbiniekiem ārpus biroja un jautājiet tiem, ko viņi domā par uzņēmumu, kā tam veicas, kādā virzienā tam vajadzētu doties. Šāda grupu pieeja var būt daudz veiksmīgāka nekā darbošanās vienatnē. Piedevām, tas dod iespēju darbiniekiem iesaistīties uzņēmuma attīstībā.
 
5. Izprotiet uzņēmuma struktūru
Transformējoties no maza biznesa uz vidēju, notiek lielas pārmaiņas, it īpaši, kad tiek veidota vertikālāka vadības struktūra. Neiznīciniet inovācijas, veidojot nevajadzīgas vadības līmeņu ķēdes.
 
6. Nestrādājiet dažas dienas
Pavadot dažas dienas prom no sava biznesa var būt kas revolucionārs, it īpaši, ja Jūs pavadat laiku kopā un runājat ar līdzīgi domājošiem uzņēmējiem un cilvēkiem, kas piedzīvo līdzīgas pārmaiņas kā Jūs. Tas var pilnībā izmainīt Jūsu skatu uz biznesu. Izpētiet kursus, seminārus, darbnīcas, kas ir domātas vadītājiem, kā arī apdomājiet mentoringa iespējas, kas var nakotnē sniegt vairāk naudu biznesam.
 
7. Apmeklējiet biznesa pasākumus
Dodieties ārpus biroja uz biznesa pasākumiem, lai iegūtu padomus. Izmantojiet networkinga laiku kā vien variet, jo Jūs nekad nevarat zināt, ko Jūs varētu iepazīt un kā šie cilvēki var izmainīt Jūsu biznesu.
 
8. Mīliet to, ko darāt
Ja Jūsos nav degsme par Jūsu biznesu vai industriju, kurā tas darbojas, tas nozīmē, ka Jūs nepareizi attiecaties pret uzņēmējdarbību. 
Rakstu ievietoja plkst. 17:18