7 grāmatvedības formulas, kuras būtu jāzina katram uzņēmējam


Uzņēmuma finanšu un ienākumu pārvaldīšana var būt pilna laika darbs, kā arī Jums pat var būt pilna laika grāmatvedis. Tomēr daudzi mazo biznesu īpašnieki izvēlas grāmatvedību kārtot paši, lai kontrolētu uzņēmuma finanses. Ja Jūs atbilstat pēdējai kategorijai, šajā rakstā varēsiet uzzināt dažas standarta grāmatvedības formulas, kuras būtu jāzina katram uzņēmējam. Šīs formulas ir universālas, kas derēs katram biznesam, lai novērtētu tā dzīvotspēju, kā arī palīdzēs saprast vai kredīts uzņēmumiem dotajā situācijā ir pareizas veids kā piesaistīt naudu biznesam.

1. Grāmatvedības vienādojums
Vienādojums: (Aktīvi = Saistības + Pašu kapitāls)
 
Ko tas nozīmē:
 • Aktīvi ir visas lietas, kas pieder uzņēmumam, ieskaitot nekustamos īpašumus, naudu, krājumus un tehniku, kas nodrošina uzņēmuma nakotnes ieņēmumus;
 • Saistības sevī ietver summas, ko uzņēmums kādam ir parādā kā, piemēram, līzinga maksājumus, komisijas maksas, maksājumus piegādātājiem;
 • Pašu kapitāls ir uzņēmuma daļa, kas faktiski pieder tā īpašniekam.
 
2. Peļņa
Vienādojums: (Peļņa = Ienākumi - Izdevumi)
 
Ko tas nozīmē:
 • Ienākumi ir pārdošanas rezultātā radušies ieņēmumi vai cita pozitīvā naudas plūsma, kas ienākusi uzņēmumā;
 • Izdevumi ir izmaksas, kas saistītas ar pārdošanas procesu.
 
Atņemot izdevumus no ienākumiem Jūs aprēķināsiet uzņēmuma peļņu. Tā ir naudas summa, ko uzņēmums būs nopelnījis. Ir iespējams, ka šis skaitlis būs negatīvs, ja uzņēmums ir sākuma stadijā, tāpēc uzņēmuma mērķis vienmēr ir kļūt pozitīvam, kas nozīmē to, ka uzņēmums ir pelnošs.
 
3. Bezzaudējuma punkts
Vienādojums: (Bezzaudējuma daudzums = fiksētās izmaksas / (Pārdošanas cena – Vienības mainīgās izmaksas))
 
Ko tas nozīmē:
 • Fiksētās izmaksas ir paredzamas izmaksas, kas atkārtojas, lai uzņēmums varētu turpināt savu biznesu. Šīs izmaksas sevī iekļauj īri, darbinieku algas, apdrošināšanas prēmijas u.c.;
 • Pārdošanas cena ir gala pārdošanas cena, par kuru Jūs pārdodat savu preci vai pakalpojumu;
 • Vienības mainīgās izmaksas ir summa cik maksā vienas preces saražošana.
 
Ja Jūs izdaliet fiksētās izmaksas ar starpību, kas veidojas no pārdošanas cenas atņemot mainīgās viena produkta izmaksas, Jūs iegūsiet bezzaudējuma punktu, kas Jums palīdzēs noskaidrot to, cik daudz vienības Jums ir jāpārdod, lai nosegtu visas uzņēmuma izmaksas.
 
4. Naudas proporcija
Vienādojums: (Naudas proporcija = Nauda / Īstermiņa saistības)
 
Ko tas nozīmē:
 • Nauda ir summa, kas patlaban ir uzņēmuma rīcībā. Tas sevī var ietvert naudu, kā arī citus naudas ekvivalentus, piemēram, ļoti likvīdi ieguldījumu vērtspapīri;
 • Īstermiņa saistības ir summa, ko uzņēmums ir kādam parādā.
 
Šis rādītājs rāda cik labi Jūsu uzņēmums var apmaksāt tekošās saistības. Jo lielāks skaitlis, jo uzņēmuma darbība ir veselīgāka un kredīts uzņēmumam ir pieejamāks.
 
5. Peļņas rentabilitāte
Vienādojums: (Peļņas rentabilitāte = Peļņa / Ienākumi)
 
Ko tas nozīmē:
 • Peļņa ir summa, ko uzņēmums ir nopelnījis, kad no ienākumiem ir atņemtas visas izmaksas;
 • Ienākumi ir kopējais pārdošanas apjoms, ko uzņēmums ir uzģenerējis.
 
Kad Jūs peļņu izdaliet ar ienākumiem, Jūs iegūsiet uzņēmuma peļņas rentabilitāti. Augsta rentabilitāte nozīmē, ka uzņēmums darbojas labi, bet zema rentabilitāte var norādīt, cik neveiksmīgs ir bizness, kā arī to, ka uzņēmums slikti pārvalda savas izmaksas. Atceraties, ka, ja Jums ir augsti pārdošanas ienākumi, bet joprojām Jums ir zema peļņas rentabilitāte, ir īstais laiks pārskatīt savas izmaksu pozīcijas.
 
6. Parāda un pašu kapitāla attiecība
Vienādojums: (Parāda un pašu kapitāla attiecība = Kopējās saistības / Pašu kapitāls)
 
Ko tas nozīmē:
 • Kopējās saistības sevī ietver visas saistības, kas uzņēmumam ir jāsedz, kā piemēram aizdevumi un procentu maksājumi;
 • Pašu kapitāls ir kapitāls, kas pieder uzņēmuma īpašniekam, citiem vārdiem sakot, summa, ko īpašnieks ir investējis savā kompānijā
 
Augsts rādītājs nozīmē, ka liela daļa uzņēmuma finansējuma nāk no ārējiem resursiem kā, piemēram, bankas. Ja Jūs mēģiniet piesaistīt investorus, augsts radītājs šādā situācijā var traucēt piesaistīt papildus finansējumu.
 
7. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Vienādojums: (Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas = Materiālu/krājumu izmaksas – Izlaides izmaksas)
 
Ko tas nozīmē:
 • Materiālu/krājumu izmaksas ir naudas summa, ko Jūsu kompānijai ir jāiztērē, lai nodrošinātu visu nepieciešamo materiālu un izejvielu iegādi Jūu produkta veiksmīgai saražošanai;
 • Izlaides izmaksas ir kopējās pārdotās produkcijas izmaksas.
 
Atņemot izlaides izmaksas no materiālu izmaksām Jūs uzzināsiet Jūsu pārdotās produkcijas izmaksas. Šis rādītajs parāda cik lielā mērā izmaksas ir par, kurām Jūs saražojat produktu ir samērīgas ar produkta pārdošanas cenu.
 
Ir pieejamas ļoti daudzas grāmatvedības formulas, bet šīs septiņas ir vienas no visbiežāk sastopamajām. Ir labi šīs formulas izprast pat tad, ja Jūs neplānojat paši vest grāmatvedību. Tāpēc, jo lielākas būs Jūsu zināšanas par Jūsu finansēm, jo labāk Jūs varēsiet pārvaldīt savu biznesu. 
Rakstu ievietoja plkst. 10:05