5 mīti par rēķinu finansēšanuRēķinu pārdošana jeb faktorings ir lielisks veids, kā uzņēmumiem kontrolēt savu naudas plūsmu, nodrošinot tūlītēju maksājumu par izrakstītajiem rēķiniem vai pavadzīmēm. Tomēr uzņēmumi bieži vien šo efektīvo risinājumu neizmanto dažādu nepamatotu aizspriedumu dēļ. Esam izpētījuši piecus šādus izplatītākos mītus:

Pirmais mīts: “Šāds pakalpojums ir dārgs”
Realitāte: Droši vien pirmais mīts, kas asociējas ar rēķinu finansēšanu, ir tā izmaksas. Kad lielākā daļa cilvēku iedomājas par elastīgu īstermiņa finansējumu, ko iespējams izmantot jebkurā brīdī, pieņēmums ir tā augstu izmaksu apmērs. Praksē rēķinu pārdošana visbiežāk neizmaksā vairāk par citām finansējuma formām, piemēram, standarta aizdevumu vai overdraftu, bet var izrādīties lētāks tā īsā termiņa dēļ. Katrā ziņā rēķinu pārdošana vienmēr ir lētāka nekā atlaide, kas būtu jāpiedāvā klientam par tūlītēju rēķina apmaksu.

Otrais mīts: “Tas ietekmēs manu reputāciju klientu acīs”
Realitāte:  Tikpat izplatīts mīts par rēķinu finansēšanu balstās uz ideju, ka kompānijas klientiem tiktu pieprasīti maksājumi par viņu parādiem, kā rezultātā,  viņi uzzinātu par pakalpojuma izmantošanu.  Lielākajai daļai uzņēmumu šādas sekas būtu nepiedodamas, ņemot vērā rūpīgi veidotās attiecības ar klientiem. Lai novērstu šādu reputācijas risku, Capitalia nesazinās ar klientiem, kuru pavadzīmes tiek iegādātas, bet piedāvā anonīmo rēķinu pārdošanas pakalpojumu, kurā visa saziņa ir Jūsu rokās.

Trešais mīts: “Šis pakalpojumu izmanto tikai kompānijas grūtībās”
Realitāte:  Rēķinu finansēšana ir vienkāršs un pieejams finansējuma veids, kas palīdz strauji augošiem uzņēmumiem papildināt un atbrīvot apgrozāmos līdzekļus. Capitalia regulāri publicē mūsu klientu stāstus, kuriem rēķinu pārdošana ir palīdzējusi stiprināt ikdienas naudas plūsmas pārvaldību.  Apgrozāmo līdzekļu papildinājums pirms sezonas vai papildus līdzekļi projektam - rēķinu pārdošana ir ideāls risinājums augošiem biznesiem.

Ceturtais mīts: “Manam uzņēmumam būs jāpārdod visi izrakstītie rēķini”
Realitāte: Daudzi uzņēmumi vēlas finansēt tikai daļu izrakstīto pavadzīmju, piemēram, klientiem ar visilgāko apmaksas termiņu. Tikai daļa faktoringa finansējuma sniedzēju piedāvā tikai iespēju finansēt visu izrakstīto pavadzīmju summu.  Mēs rekomendējam izvēlēties pakalpojumu sniedzēju ar elastīgiem noteikumiem -  iespēju pārdot konkrētus rēķinus piemētotākajā brīdī.

Piektais mīts: “Mans uzņēmums būs sasiets ar ilgtermiņa līgumu”
Realitāte: Izvēlētajam pakalpojumam ir jāatbilst Jūsu biznesa specifikai un nepieciešamībai. Noslēdzot rēķinu pārdošanas līgumu, uzņēmums var pats brīvi izvēlēties kad un cik pavadzīmes tiek pārdotas, neuzliekot nekādas ilgtermiņa saistības. Savukārt komisija par finansējuma izmantošanu ir jāmaksā tikai tad, ja pakalpojums tiešām tiek izmantots. 
Rakstu ievietoja plkst. 09:38