Dr. Kristiana Šneidera seminārs par riska kapitāla fondu būtiskākajiem darbības aspektiem

Š.g. 3.oktobrī Capitalia koprporatīvo finanšu nodaļas vadītājam Pāvelam Šnejersonam bija iespēja piedalīties Latvijas Garantiju aģentūras (LGA) rīkotajā seminārā, kuru vadīja riska kapitāla industrijas profesionālis un pasniedzējs Dr.Kristians Šneiders (Dr.Christian Schneider).
 
Semināra tēmas skāra būtiskākos fondu darbības aspektus: padziļinātās izpētes, vērtēšanu, uzņēmumu pārvaldību un izejas stratēģiju plānošanu. Kaut Dr.Šneiders vada privātos riska kapitāla fondus, semināra laikā dalībnieki uzzināja arī par valsts un akademiskās struktūras lomu investīciju vidē.
 
“Vēlreiz pārliecinājos, ka riska kapitāla nozare Latvijā ir tikai savas attīstības pašā sākumā, salīdzinot ar Rietumeiropu, kur izveidojas vesela riska kapitāla investīciju ekosistēma, un kur gan investori, gan fondu pārvaldnieki, gan pakalpojumu sniedzēji, gan (svarīgākais) uzņēmēji, labi saprot "spēles noteikumus" un riska kapitāla lomu uzņēmējdarbības attīstībā, “ stāsta Pāvels Šnejersons.  
 
Dr.Šneiders pēc izglītības ir ārsts - imunologs, bet jau 15 gadus darbojas riska kapitāla industrijā gan ASV, gan arī Vācijā, kur viņš šobrīd pārvalda 120 milj.EUR fondu (Versalius Biocapital), kas fokusējas uz ieguldījumiem farmācijas nozarē. 
Rakstu ievietoja plkst. 13:40