Lietošanas instrukcija

Lietošanas instrukcija par to, kā uzsākt, veikt un pārvaldīt aizdevumus kopā ar Capitalia

Aizdevēja reģistrācija

Par aizdevēju kopā ar Capitalia var kļūt jebkura pilntiesīga fiziska vai juridiskā persona ar rezidenci Eiropas Savienības ekonomiskajā zonā. Reģistrējoties aizdevējam ir jānorāda kontaktinformācija, kā arī jānosūta personu identificējoša dokumentācija. Patreiz jaunu aizdevēju reģistrācija ir iespējama tikai ar ielūgumiem no citiem aizdevējiem vai pašas Capitalia.

Uzņēmumu izvērtēšana

Ar uzņēmumiem, kurus var līdzfinansēt kopā ar Capitalia, var iepazīties Capitalia mājas lapā sadaļā Ieguldīt/Aizdevumu iespējas. Ziņas, par jaunām līdzfinansējuma iespējām var saņemt automātiski uz epastu. Par katru aizdevuma projektu aizdevēji var iepazīties ar uzņēmuma aprakstu, pieejamo nodrošinājumu, aizdevuma līguma formu, finanšu datiem, risku analīzi un citu informāciju. Tāpat par katru no uzņēmumiem aizdevējs var lūgt papildus informāciju, sazinoties ar Capitalia pārstāvi, kas norādīts apraksta beigās. Lai aizdevēji var pilnvērtīgi iepazīties ar materiāliem, informācija par katru līdzfinansējuma iespēju tiek parasti publicēta 24h pirms aizdevumu sniegšanas funkcijas aktivizēšanas.

Aizdevuma veikšana

Pēc uzņēmuma izvērtēšanas veikšanas, aizdevējs apraksta labajā pusē var norādīt aizdevuma summu, ko tas vēlas veikt. Minimālā aizdevuma summa katram uzņēmumam ir EUR 1,000. Dažās situācijās Capitalia ierobežo arī maksimālo summu, ko viens aizdevējs var sniegt uzņēmumam. Sekojoši uz reģistrācijas epastu aizdevējs saņems informāciju par veicamo pārskaitījumu, lai noslēgtu aizdevuma darījumu. Pārskaitījumu uz norādīto Capitalia kontu aizdevējam ir jāveic 48h laikā. Kad nauda tiek saņemta Capitalia kontā, aizdevējs tiek par to informēts ar automātisku epasta paziņojumu.

Aizdevums uzņēmumam tiek izsniegts ar nosacījumu, ka projekta aprakstā norādītajā termiņā tiek no aizdevējiem saņemta visa nepieciešamā finansējuma summa. Tādā gadījumā Capitalia ar uzņēmumu noslēdz aizdevuma līgumu, kā arī nosūta apstiprinājumu par aizdevuma darījuma noslēgšanu visiem aizdevējiem. Katram aizdevējam pieder proporcionāla daļa no kopējā izsniegtā aizdevuma uzņēmumam. Saskaņā ar Lietošanas noteikumiem aizdevēji pilnvaro Capitalia veikt aizdevuma līguma slēgšanu, ķīlas reģistrāciju, kredīta pārraudzību, maksājumu sadali un citas nepieciešamās darbības.

Ja uzņēmuma norādītais finansējuma mērķis netiek saņemts, aizdevējiem tiek pārskaitīti atpakaļ to veikti maksājumi vienas darba dienas laikā.

Aizdevuma atmaksa

Finansētie uzņēmumi veic visus maksājumus saistībā ar noslēgto aizdevuma līgumu uz Capitalia kontu. Capitalia sekojoši veic šo maksājumu sadali, pārskaitot līdzekļus tālāk uz reģistrācijā norādīto bankas kontu katram aizdevējam.

Veikto aizdevumu pārraudzība

Informāciju par noslēgtajiem aizdevuma līgumiem, saņemtiem un plānotiem maksājumiem, kā arī saistītajiem līgumiem katrs aizdevējs pēc autorizācijas Capitalia mājas lapā var redzēt sadaļās Mani Aizdevumi. Tāpat aizdevējiem ir pieejama sadaļa Konta Pārskats, kurā var redzēt naudas plūsmas kustību noteiktā laika periodā pēc aizdevēja izvēles.

Datu maiņa

Aizdevēji var mainīt savus datus sadaļā Mans Profils. Mainot rezidences valsti, bankas kontu vai citu informāciju var būt nepieciešama atjaunota personas identifikācija.

Izmaksas

Līdzfinansējuma iespējas izmantošana aizdevējiem ir bez maksas. Capitalia gūst ienākumus, prasot no uzņēmumiem veiksmes komisiju 1-5% apmērā par veiksmīgi nofinansētu darījumu, kā arī regulāru pārvaldes komisiju, kas tiek pievienota procentu maksājumiem.

Nodokļi

Ienākumi, kas gūti no aizdevumu veikšanas var tikt aplikti ar iedzīvotāju vai uzņēmuma ienākuma nodokli, atkarībā no aizdevēja rezidences valsts un juridiskā statusa. Visi veiktie pārskaitījumi aizdevējiem ir bruto, respektīvi, Capitalia neveic nekādus nodokļa atskaitījumus. Capitalia aicina katru aizdevēju pašu pārliecināties par deklarējamo nodokļu apmēru un maksājumu kārtību, nepieciešamības gadījumā piesaistot nodokļu konsultantus.