Lietošanas instrukcija

Lietošanas instrukcija par to, kā uzsākt, veikt un pārvaldīt aizdevumus kopā ar Capitalia

Investora reģistrācija

Par investoru kopā ar Capitalia var kļūt jebkura pilntiesīga fiziska vai juridiskā persona ar rezidenci Eiropas Savienības ekonomiskajā zonā. Reģistrējoties investoram ir jānorāda kontaktinformācija, kā arī jānosūta personu identificējoša dokumentācija. Pašreiz jaunu investoru reģistrācija ir iespējama tikai ar ielūgumiem no citiem investoriem vai pašas Capitalia.

Uzņēmumu izvērtēšana

Katrā aizdevumu projektā investori var iepazīties ar uzņēmuma aprakstu, pieejamo nodrošinājumu, finanšu datiem, risku analīzi un citu informāciju. Tāpat par katru no uzņēmumiem investors var lūgt papildus informāciju, sazinoties ar Capitalia pārstāvi, kas norādīts apraksta beigās. Standarta aizdevuma līguma formas ir atrodamas šeit – Aizdevuma līgums / Faktoringa līgums.

Jaunu projektu publicēšana

Visi uzņēmumi, kurus var līdzfinansēt kopā ar Capitalia, tiek publicēti Capitalia mājaslapas sadaļā Aizdevuma iespējas. Aizdevuma projekti, kas ir mazāki par EUR 55,000, tiek publicēti katru dienu plkst.11:00 (pēc Baltijas valstu laika) bez īpaša paziņojuma e-pastā. Informācija par lielākiem projektiem tiek elektroniski nosūtīta vienu darbadienu pirms aizdevumu sniegšanas funkcijas aktivizēšanas (funkcija tiek aktivizēta arī plkst.11:00 pēc Baltijas valstu laika).

Aizdevuma veikšana

Pēc uzņēmuma izvērtēšanas veikšanas investors apraksta labajā pusē var norādīt aizdevuma summu, ko tas vēlas veikt. Minimālā aizdevuma summa katram uzņēmumam ir EUR 1,000. Dažās situācijās Capitalia ierobežo arī maksimālo summu, ko viens investors var sniegt uzņēmumam. Pēc tam uz reģistrācijas e-pastu investors saņems paziņojumu par veicamo pārskaitījumu, kurā ietilpst arī konta numurs un informācija, kas jānorāda maksājumā, lai noslēgtu aizdevuma darījumu. Paziņojumus par veicamo pārskaitījumu ir iespējams arī lejupielādēt no Capitalia mājaslapas sadaļas Mani Aizdevumi (nepieciešams autorizēties). Pārskaitījums uz norādīto Capitalia kontu investoriem ir jāveic 48h laikā. Kad nauda tiek saņemta Capitalia kontā, investors tiek par to informēts ar automātisku e-pasta paziņojumu.

Aizdevums uzņēmumam tiek izsniegts ar nosacījumu, ka projekta aprakstā norādītajā termiņā no investoriem tiek saņemta visa nepieciešamā finansējuma summa. Tādā gadījumā Capitalia ar uzņēmumu noslēdz aizdevuma līgumu, kā arī nosūta apstiprinājumu par aizdevuma darījuma noslēgšanu visiem investoriem. Katram investoram pieder proporcionāla daļa no kopējā uzņēmumam izsniegtā aizdevuma. Saskaņā ar Lietošanas noteikumiem investori pilnvaro Capitalia veikt aizdevuma līguma slēgšanu, ķīlas reģistrāciju, kredīta pārraudzību, maksājumu sadali un citas nepieciešamās darbības.

Ja uzņēmuma norādītais finansējuma mērķis netiek saņemts, investoriem vienas darbadienas laikā tiek pārskaitīti atpakaļ to veiktie maksājumi.

Aizdevuma atmaksa

Finansētie uzņēmumi veic visus maksājumus saistībā ar noslēgto aizdevuma līgumu uz Capitalia kontu. Capitalia sekojoši veic šo maksājumu sadali, pārskaitot līdzekļus tālāk uz reģistrācijā norādīto bankas kontu katram investoram.

Veikto aizdevumu pārraudzība

Informāciju par noslēgtajiem aizdevuma līgumiem, saņemtiem un plānotiem maksājumiem, kā arī saistītajiem līgumiem katrs investors pēc autorizācijas Capitalia mājaslapā var redzēt sadaļā Mani Aizdevumi. Tāpat investoriem ir pieejama sadaļa Konta Pārskats, kurā var redzēt naudas plūsmas kustību noteiktā laika periodā pēc investora izvēles.

Datu maiņa

Investori var mainīt savus datus sadaļā Mans Profils. Mainot rezidences valsti, bankas kontu vai citu informāciju var būt nepieciešama atjaunota personas identifikācija.

Izmaksas

Līdzfinansējuma iespējas izmantošana investoriem ir bez maksas. Capitalia gūst ienākumus, prasot no uzņēmumiem veiksmes komisiju 1-5% apmērā par veiksmīgi nofinansētu darījumu, kā arī regulāru pārvaldes komisiju, kas tiek pievienota procentu maksājumiem. Visas Capitalia izmaksas, ieskaitot minimālo Capitalia līdzfinansējumu, un procentu maksājumi ir redzami katra projekta sadaļā Capitalia Intereses.

Nodokļi

Ienākumi, kas gūti no aizdevumu veikšanas, var tikt aplikti ar iedzīvotāju vai uzņēmuma ienākuma nodokli atkarībā no investora rezidences valsts un juridiskā statusa. Visi veiktie pārskaitījumi investoriem ir bruto, respektīvi Capitalia neveic nekādus nodokļa atskaitījumus. Capitalia aicina katru investoru pašu pārliecināties par deklarējamo nodokļu apmēru un maksājumu kārtību, nepieciešamības gadījumā piesaistot nodokļu konsultantus.

Kontu tipi

Līdzfinansēšanai kopā ar Capitalia ir pieejami divi dažādi investoru kontu tipi – Standarta un Prime. Reģistrējoties katram investoram automātiski tiek piešķirts Standarta konts. Katrs investors var iegūt Prime kontu, kas piedāvā vairākas priekšrocības. Papildu informācija par priekšrocībām, kā arī informācija par to, kā iegūt Prime kontu, ir pieejama Capitalia mājaslapas sadaļā Kontu Tipi (nepieciešams autorizēties).

Informācija par kavētiem aizdevumiem

Jaunumi par finansētajiem projektiem tiek publicēti katru nedēļu pirmdienā līdz dienas beigām (tad, ja ir kādi jaunumi). Jaunumi ir redzami Capitalia mājaslapas sadaļā Mani Aizdevumi (nepieciešams autorizēties). Lai redzētu visjaunākās ziņas, lūdzu, autorizējieties mūsu platformā pirmdienas vakarā vai otrdien.