Üleminekulaen projekti elluviimiseks

Üleminekulaen ehk inglise keeles „bridge loan“ on ettevõtte kapitali tagamise viis, mis tagab konkreetse vajaduse jaoks lühiajalise finantseeringu. Lühikese tähtaja tõttu on üleminekulaen eriti sobiv konkreetse projekti elluviimisel puuduvate vahendite tagamiseks.

Ettevõtte suuremahulise arengu või laienemise korral võib tekkida olukord, kus pank keeldub ettevõttele laenu andmast seni, kuni ettevõte on jõudnud projekti järgmisse etappi. Sel juhul on üleminekulaenu kaudu võimalik tagada, et projekt ei jääks seisma ja et hiljem oleks võimalik soovitud panga finantseeringut saada, mille abil hiljem see üleminekulaen tagasi maksta. Üleminekulaen võib osutuda kasulikuks ka neile ettevõtetele, kes viivad projekte ellu Euroopa Liidu fondide toega – üleminekulaenuga saab projekti toetusraha laekumiseni kulud katta. Meie kogemused näitavad, et üleminekulaenu kasutavad kõige sagedamini tootjad, kinnisvaraprojektide arendajad, ehitusettevõtted ja ka teiste valdkondade esindajad.

Hiljuti andsime üleminekulaenu meie kliendile Nākotne SIA, kes ostis meie finantseeringu abil ühelt teiselt ettevõttelt tootmishoone ja -seadmed. Kuna ettevõttel Nākotne SIA oli hiljuti toimunud omanike muutus, vältisid pangad ettevõttele finantseeringu pakkumist, sest sageli nõuavad pangad ettevõttelt, et see töötaks olemasolevate töötajate juhtimisel vähemalt ühe aasta. Seetõttu sai ettevõte Capitalialt 12 kuuks 800 000 euro suuruse üleminekulaenu. Tähtaja lõpuks on ettevõte juba piisavalt arenenud, et saada finantseering pangalt ja et meie üleminekulaen tagasi maksta.

Pangad keskenduvad rohkem pikaajaliste finantsteenuste osutamisele, seega pole üleminekulaenud nende põhitoode. See võimaldab finantsteenuste alternatiivsetel osutajatel selle niši täita ja siin on Baltimaade liider just Capitalia. Pangandusväliste krediteerijate eelis on otsuste langetamise ja rahaliste vahendite laekumise kiirus ning tagasimaksmise tingimuste paindlikkus, mis kohandub iga ettevõtte konkreetse olukorraga.
Avaldatud kell. 14:02